Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/.

“Bả diệt chuột” thường có dạng hạt, bột, hoặc đậu nhỏ có thể đặt ở những nơi mà chuột thường xuyên xuất hiện. Khi sử dụng các sản phẩm này, hãy tuân theo hướng dẫn an toàn để đảm bảo an toàn cho mọi người và thú cưng trong gia đình.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Bả diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Bả diệt chuột hiệu quả – Effective mouse killer bait
 • Bả để kiểm soát gặm nhấm – Bait for rodent control
 • Đặt bả diệt chuột một cách chiến lược – Strategic placement of mouse killer bait
 • Công thức bả diệt chuột gây tử vong – Lethal mouse bait formula
 • Bả diệt chuột an toàn cho thú cưng – Pet-safe mouse killer bait
 • Các trạm bả diệt chuột – Mouse killer bait stations
 • Bả diệt chuột tác động trễ – Delayed-action mouse bait
 • Sử dụng hiệu quả bả diệt chuột – Efficient use of mouse killer bait
 • Biện pháp an toàn khi xử lý bả diệt chuột – Safety measures for mouse bait handling
 • Kiểm soát côn trùng tích hợp với bả diệt chuột – Integrated pest control with mouse killer bait

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Mouse killer bait” với nghĩa “Bả diệt chuột” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Place mouse killer bait strategically in areas where you’ve noticed rodent activity.
  => Đặt bả diệt chuột một cách chiến lược trong những khu vực bạn nhận thấy có hoạt động của gặm nhấm.
 2. The mouse killer bait works by luring mice with an irresistible attractant before delivering a lethal dose.
  => Bả diệt chuột hoạt động bằng cách thu hút chuột bằng một chất lôi cuốn không thể cưỡng trước khi đưa ra liều lượng gây tử vong.
 3. Ensure that the mouse killer bait is placed out of reach of pets and children for safety.
  => Đảm bảo rằng bả diệt chuột được đặt ở nơi nằm ngoài tầm tay của thú cưng và trẻ em để đảm bảo an toàn.
 4. Using mouse killer bait stations helps protect the bait from environmental factors and keeps it contained.
  => Việc sử dụng các trạm bả diệt chuột giúp bảo vệ bả khỏi yếu tố môi trường và giữ nó ở trong.
 5. Check the mouse killer bait regularly and replenish it as needed to maintain its effectiveness.
  => Kiểm tra bả diệt chuột thường xuyên và bổ sung khi cần thiết để duy trì hiệu quả.
 6. Choose a mouse killer bait with delayed action if you want to minimize the risk of immediate carcass detection.
  => Chọn bả diệt chuột có tác động trễ nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro phát hiện xác chuột ngay lập tức.
 7. Educate yourself on the proper use of mouse killer bait to maximize its efficiency and safety.
  => Tự giáo dục về cách sử dụng đúng bả diệt chuột để tối đa hóa hiệu suất và an toàn.
 8. Mouse killer bait should be used as part of an integrated pest control strategy for best results.
  => Bả diệt chuột nên được sử dụng như một phần của chiến lược kiểm soát côn trùng tích hợp để đạt được kết quả tốt nhất.
 9. If you have concerns about using mouse killer bait, consult with a pest control professional for advice.
  => Nếu bạn lo ngại về việc sử dụng bả diệt chuột, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia kiểm soát côn trùng.
 10. Choose a secure location to deploy the mouse killer bait for maximum effectiveness.
  => Chọn một vị trí an toàn để triển khai bả diệt chuột để đạt hiệu quả tối đa.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!