Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/

Muỗi Aedes có khả năng truyền nhiễm các virus nguy hiểm cho con người, bao gồm virus Zika, virus Dengue, và virus Chikungunya. Việc diệt muỗi Aedes trở nên quan trọng để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm do muỗi này gây ra.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt muỗi Aedes” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt muỗi Aedes hiệu quả – Effective Aedes mosquito eradication
 • Các biện pháp kiểm soát muỗi Aedes – Aedes mosquito control measures
 • Nhắm đến các khu vực sinh sản muỗi Aedes – Targeting Aedes mosquito breeding sites
 • Áp dụng thuốc trừ sâu để diệt muỗi Aedes – Insecticide application to kill Aedes mosquitoes
 • Ngăn chặn cắn của muỗi Aedes – Preventing Aedes mosquito bites
 • Loại bỏ ấu trùng muỗi Aedes – Aedes mosquito larvae elimination
 • Các chương trình kiểm soát muỗi Aedes dựa trên cộng đồng – Community-based Aedes mosquito control programs
 • Chiến lược quản lý muỗi Aedes tích hợp – Integrated Aedes mosquito management strategies
 • Giảm thiểu môi trường sinh sản của muỗi Aedes – Aedes mosquito breeding ground reduction
 • Dịch vụ chuyên nghiệp để diệt muỗi Aedes – Professional services for Aedes mosquito eradication

  Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill Aedes mosquitoes” với nghĩa “Diệt muỗi Aedes” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Use insect repellent to kill Aedes mosquitoes and prevent bites.
  => Sử dụng chất chống muỗi để diệt muỗi Aedes và ngăn chặn cắn.
 2. Eliminate standing water around your home to kill Aedes mosquito.
  => Loại bỏ nước đọng xung quanh nhà bạn để diệt muỗi Aedes.
 3. Spraying insecticides is an effective way to kill Aedes mosquitoes in high-risk areas.
  => Phun thuốc trừ sâu là một cách hiệu quả để diệt muỗi Aedes trong các khu vực có nguy cơ cao.
 4. Wearing long sleeves and pants can help kill Aedes mosquitoes by preventing bites.
  => Mặc áo dài và quần dài có thể giúp diệt muỗi Aedes bằng cách ngăn chặn cắn.
 5. Installing mosquito nets on windows and doors is a preventive measure to kill Aedes mosquitoes indoors.
  => Lắp đặt màn chống muỗi trên cửa sổ và cửa để ngăn chặn muỗi Aedes trong nhà.
 6. Public health campaigns play a crucial role in raising awareness about how to kill Aedes mosquitoes and prevent diseases.
  => Các chiến dịch vệ sinh cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường nhận thức về cách diệt muỗi Aedes và ngăn chặn bệnh tật.
 7. Using larvicides in water containers can effectively kill Aedes mosquito larvae before they mature.
  => Sử dụng larvicides trong các bình nước có thể diệt muỗi Aedes hiệu quả trước khi chúng trưởng thành.
 8. Community involvement in regular clean-up activities helps kill Aedes mosquitoes by reducing breeding sites.
  => Sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động làm sạch đều đặn giúp diệt muỗi Aedes bằng cách giảm thiểu các khu vực sinh sản.
 9. Seeking professional pest control services can ensure effective measures to kill Aedes mosquitoes in and around your home.
  => Tìm kiếm dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp có thể đảm bảo các biện pháp hiệu quả để diệt muỗi Aedes trong và xung quanh nhà bạn.
 10. Innovative methods using biological agents are being explored to kill Aedes mosquitoes while minimizing environmental impact.
  => Các phương pháp sáng tạo sử dụng tác nhân sinh học đang được khám phá để diệt muỗi Aedes trong khi giảm thiểu tác động đến môi trường.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!