Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/.

Muỗi Culex là một loại muỗi phổ biến và có khả năng truyền nhiễm nhiều loại virus và ký sinh trùng, bao gồm virus West Nile và virus St. Louis encephalitis.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt muỗi Culex” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt muỗi Culex hiệu quả – Effective Culex mosquito eradication
 • Các biện pháp kiểm soát muỗi Culex – Culex mosquito control measures
 • Nhắm đến các khu vực sinh sản muỗi Culex – Targeting Culex mosquito breeding sites
 • Áp dụng thuốc trừ sâu để diệt muỗi Culex – Insecticide application to kill Culex mosquitoes
 • Ngăn chặn cắn của muỗi Culex – Preventing Culex mosquito bites
 • Loại bỏ ấu trùng muỗi Culex – Culex mosquito larvae elimination
 • Các chương trình kiểm soát muỗi Culex dựa trên cộng đồng – Community-based Culex mosquito control programs
 • Chiến lược quản lý muỗi Culex tích hợp – Integrated Culex mosquito management strategies
 • Giảm thiểu môi trường sinh sản của muỗi Culex – Culex mosquito breeding ground reduction
 • Dịch vụ chuyên nghiệp để diệt muỗi Culex – Professional services for Culex mosquito eradication

  Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill Culex mosquitoes” với nghĩa “Diệt muỗi Culex” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Apply mosquito repellent to kill Culex mosquitoes and protect yourself from bites.
  => Sử dụng chất chống muỗi để diệt muỗi Culex và bảo vệ bản thân khỏi cắn.
 2. Remove stagnant water to eliminate breeding grounds and kill Culex mosquito.
  => Loại bỏ nước đọng để loại bỏ môi trường sinh sản và diệt muỗi Culex.
 3. Fogging is an effective method to kill Culex mosquitoes in outdoor spaces.
  => Phun sương là một phương pháp hiệu quả để diệt muỗi Culex ngoại trời.
 4. Wearing long clothing helps kill Culex mosquitoes by reducing exposed skin.
  => Mặc đồ dài giúp diệt muỗi Culex bằng cách giảm diện tích da tiếp xúc.
 5. Use mosquito nets at night to kill Culex mosquitoes indoors while you sleep.
  => Sử dụng màn chống muỗi vào ban đêm để diệt muỗi Culex trong nhà khi bạn đang ngủ.
 6. Applying larvicides to standing water can effectively kill Culex mosquito.
  => Sử dụng larvicides vào nước đọng có thể diệt muỗi Culex một cách hiệu quả.
 7. Educate the community about proper waste disposal to help kill Culex mosquitoes’ breeding sites.
  => Giáo dục cộng đồng về cách xử lý rác thải đúng cách để giúp diệt môi trường sinh sản của muỗi Culex.
 8. Public awareness campaigns play a vital role in encouraging practices to kill Culex mosquitoes and prevent diseases.
  => Các chiến dịch tăng cường nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong khuyến khích thực hành để diệt muỗi Culex và ngăn chặn bệnh tật.
 9. Regular community clean-up activities are essential to kill Culex mosquitoes by reducing their breeding areas.
  => Các hoạt động làm sạch đều đặn trong cộng đồng là quan trọng để diệt muỗi Culex bằng cách giảm khu vực sinh sản của chúng.
 10. Seeking professional pest control services can ensure effective measures to kill Culex mosquitoes in and around your home.
  => Tìm kiếm dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp có thể đảm bảo các biện pháp hiệu quả để diệt muỗi Culex trong và xung quanh nhà bạn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 7 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!