Bọ bầu vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bọ bầu vàng” là “Yellow gourd beetle“, có phiên âm là /ˈjɛloʊ ɡɔrd ˈbiːtəl/.

Bọ bầu vàng là loài bọ ăn lá, hoa và quả tạo ra những lỗ lớn ở các gân cây khiến cây nhanh chết.

Một số từ có chứa từ “Bọ bầu vàng” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Phòng chống bọ bầu vàng – Yellow pumpkin beetle control/prevention
  • Tác động của bọ bầu vàng đối với cây trồng – Impact of yellow pumpkin beetle on crops
  • Sự xâm nhập của bọ bầu vàng -Yellow pumpkin beetle infestation
  • Nghiên cứu về sinh học của bọ bầu vàng – Yellow gourd beetle biology research
  • Loài bọ bầu vàng mọc ở vườn – Yellow gourd beetle species in the garden
  • Bọ bầu vàng và ảnh hưởng của chúng đối với cây trồng – Yellow gourd beetle and its impact on crops
  • Bọ bầu vàng và chu kỳ phát triển – Yellow gourd beetle and its life cycle
  • Tác động của bọ bầu vàng lên năng suất cây trồng – Impact of yellow gourd beetle on crop yield
  • Làm tổ và ấu trùng của bọ bầu vàng – Nesting and larvae of the yellow gourd beetle
  • Bọ bầu vàng và vai trò sinh học trong hệ sinh thái – Yellow gourd beetle and its ecological role

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Yellow gourd beetle” với nghĩa là “Bọ bầu vàng ” và dịch sang tiếng Việt

1. The yellow gourd beetle infestation damaged the pumpkin crop last summer.
=> Sự nhiễm sắc của bọ bầu vàng đã làm hại cho vụ mùa bí đỏ mùa hè năm ngoái.
2. Gardeners are battling the yellow gourd beetle to protect their squash plants.
=> Người làm vườn đang chiến đấu chống lại bọ bầu vàng để bảo vệ cây bí của họ.
3. Farmers are seeking sustainable methods to control the yellow gourd beetle population.
=> Những người nông dân đang tìm kiếm các phương pháp bền vững để kiểm soát dân số của bọ bầu vàng.
4. The yellow gourd beetle larvae feed on the leaves, causing wilting and yellowing.
=> Ấu trùng của bọ bầu vàng ăn lá cây, gây héo úa và chuyển sang màu vàng.
5. Effective yellow gourd beetle management requires understanding their life cycle.
=> Quản lý hiệu quả bọ bầu vàng đòi hỏi hiểu về chu kỳ phát triển của chúng.
6. Natural predators, like spiders, help control the yellow gourd beetle population.
=> Kẻ săn mồi tự nhiên, như nhện, giúp kiểm soát dân số của bọ bầu vàng.
7. Yellow gourd beetles can quickly reproduce, leading to rapid infestations.
=> Bọ bầu vàng có thể sinh sản nhanh chóng, dẫn đến sự nhiễm sắc nhanh chóng.
8. The yellow gourd beetle is a threat to both commercial and backyard gardens.
=> Bọ bầu vàng đe dọa cả vườn trồng thương mại và vườn sau nhà.
9. Researchers are developing new strategies to combat the yellow gourd beetle.
=> Các nhà nghiên cứu đang phát triển các chiến lược mới để chiến đấu chống lại bọ bầu vàng.
10. Organic farming practices aim to minimize the impact of the yellow gourd beetle.
=> Các phương pháp nông nghiệp hữu cơ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bọ bầu vàng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!