Chất diệt mối mọt tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, chất diệt mối mọt nghĩa là Termite killer, có phiên âm Anh – Mỹ /ˈtɜː.maɪt ˈkɪl.ɚ/ và phiên âm Anh – Anh /ˈtɜː.maɪt ˈkɪl.ər/

“Chất diệt mối mọt” thường được gọi là thuốc trừ mối hoặc chất trừ mối mọt, là những hợp chất hóa học được phát triển để kiểm soát và tiêu diệt mối mọt.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Chất diệt mối mọt”

 • Chất diệt mối mọt hiệu quả – Effective termite killer
 • Chất diệt mối mọt thương mại – Commercial termite killer
 • Chất diệt mối mọt tự làm- DIY termite killer
 • Chất diệt mối mọt tự nhiên – Natural termite killer
 • Chất diệt mối mọt dạng lỏng – Liquid termite killer
 • Chất diệt mối mọt tác động nhanh- Fast-acting termite killer
 • Chất diệt mối mọt cho khu dân cư – Residential termite killer
 • Chất diệt mối mọt dạng bọt xốp – Foam termite killer
 • Chất diệt mối mọt hữu cơ – Organic termite killer

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Chất diệt mối mọt” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • The new termite killer on the market claims to be environmentally friendly.
  => Chất diệt mối mọt mới trên thị trường tuyên bố là thân thiện với môi trường.
 • For immediate protection, homeowners often turn to fast-acting termite killers.
  => Để bảo vệ ngay lập tức, chủ nhà thường chọn các chất diệt mối mọt tác động nhanh.
 • Liquid termite killers are commonly used for pre-construction soil treatments.
  => Chất diệt mối mọt dạng nước thường được sử dụng cho việc xử lý đất trước khi xây dựng.
 • Homeowners should apply residential termite killers as a preventive measure.
  => Chủ nhà nên sử dụng chất diệt mối mọt cho khu dân cư như một biện pháp phòng ngừa.
 • Organic termite killers are gaining popularity due to their minimal environmental impact.
  => Chất diệt mối mọt hữu cơ đang trở nên phổ biến do ảnh hưởng môi trường thấp.
 • Foam termite killers provide a convenient way to target specific areas of infestation.
  => Chất diệt mối mọt dạng bọt xốp mang lại cách thuận tiện để xử lý các khu vực cụ thể bị nhiễm.
 • Residential termite killers are designed to create a protective barrier around homes.
  => Chất diệt mối mọt dành cho nhà ở được thiết kế để tạo ra một rào cản bảo vệ xung quanh ngôi nhà.
 • Effective termite killers not only eliminate existing colonies but also act as a deterrent for future infestations.
  => Chất diệt mối mọt hiệu quả không chỉ tiêu diệt tổ mối mọt hiện tại mà còn làm ngăn chặn sự xâm nhập của chúng trong tương lai.
 • Some termite killers utilize natural ingredients, providing an eco-friendly alternative for pest control.
  => Một số chất diệt mối mọt sử dụng nguyên liệu tự nhiên, mang lại lựa chọn thân thiện với môi trường cho việc kiểm soát côn trùng.
 • Before applying termite killers, a thorough inspection is crucial to identify the extent of the infestation.
  => Trước khi áp dụng chất diệt mối mọt, việc kiểm tra kỹ lưỡng là quan trọng để xác định mức độ nhiễm.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + seventeen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!