Côn trùng gây hại tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, côn trùng gây hại nghĩa là Harmful insects, có phiên âm Anh – Mỹ /ˈhɑːrm.fəl ˈɪn.sekt/ và phiên âm Anh- Anh /ˈhɑːm.fəl ˈɪn.sekt/.

“Côn trùng gây hại” là một thuật ngữ dùng để chỉ các loại côn trùng có khả năng gây tổn thương hoặc thiệt hại đối với con người, động vật, cây trồng, và môi trường.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Côn trùng gây hại”

 • Côn trùng gây tổn thương. – Injurious insects
 • Côn trùng gây hại trong nông nghiệp – Pest insects in agriculture
 • Côn trùng gây hại – Pest insects
 • Côn trùng nguy hiểm – Hazardous insects
 • Ứng phó với sự xâm nhập của côn trùng gây hại – Dealing with pest insect infestations
 • Xử lý côn trùng gây hại – Managing pest insects
 • Côn trùng gây hại trong ngôi nhà – Pest insects in homes
 • Biện pháp kiểm soát côn trùng gây hại – Methods for controlling pest insects

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Côn trùng gây hại” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Harmful insects can devastate crops and threaten food security.
  => Côn trùng gây hại có thể tàn phá mùa màng và đe dọa an ninh thực phẩm.
 • Farmers use pesticides to control harmful insects and protect their harvests.
  => Nông dân sử dụng thuốc trừ sâu để kiểm soát côn trùng gây hại và bảo vệ vụ mùa của họ.
 • Mosquitoes are harmful insects as they transmit diseases such as malaria and dengue fever.
  => Muỗi là côn trùng gây hại vì chúng truyền nhiễm bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết.
 • Gardeners often struggle with harmful insects that can damage plants and flowers.
  => Người làm vườn thường gặp khó khăn với côn trùng gây hại có thể làm tổn thương cây cỏ và hoa lá.
 • Integrated pest management is an approach that aims to control harmful insects while minimizing environmental impact.
  => Quản lý dựa trên tích hợp côn trùng là một phương pháp nhằm kiểm soát côn trùng gây hại đồng thời giảm thiểu tác động đối với môi trường.
 • Locust swarms are an example of harmful insects that can cause widespread agricultural damage.
  => Bầy châu chấu là một ví dụ về côn trùng gây hại có thể gây tổn thương nông nghiệp trên diện rộng.
 • Harmful insects not only affect crops but also pose a threat to human health through the spread of diseases.
  => Côn trùng gây hại không chỉ ảnh hưởng đến mùa màng mà còn đe dọa sức khỏe con người qua việc lây lan bệnh.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 12 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!