Dịch vụ diệt mối tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Dịch vụ diệt mối” là “Termit control service“, có phiên âm là /məˈskiːtoʊ kənˈtroʊl ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ diệt mối là một giải pháp tác dụng nhanh để giúp bỏ và loại bỏ muỗi. Những phương pháp trong dịch vụ vừa tiết kiệm thời gian, lại rất hiệu quả.

Một số từ có liên quan đến từ “Dịch vụ diệt mối” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Dịch vụ diệt mối không độc hại – Non-toxic termite control service
  • Kiểm tra mối – Termite inspection
  • Kiểm soát mối chuyên nghiệp – Professional termite control
  • Dịch vụ phòng chống mối – Termite prevention service
  • Tiêu diệt mối – Termite eradication
  • Dịch vụ diệt mối ngay lập tức – Immediate termite control service
  • Hệ thống mồi mối – Termite baiting system:
  • Kiểm soát mối cho nhà ở – Residential termite control
  • Dịch vụ mối cho doanh nghiệp – Commercial termite services

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Termit control service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt mối” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Termit control services specialize in eliminating termite infestations.
=> Dịch vụ diệt mối chuyên về việc tiêu diệt sự xâm nhập của mối.
2. Hiring a professional termit control service is crucial for protecting your property from termite damage.
=> Việc thuê một dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp là rất quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn khỏi hư hỏng do mối.
3. The termit control service conducts thorough inspections to identify termite colonies and assess the extent of the infestation.
=> Dịch vụ diệt mối tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xác định tổ mối và đánh giá mức độ xâm nhập của chúng.
4. Effective termit control services use a combination of chemical treatments and physical barriers to eliminate termites and prevent future infestations.
=> Dịch vụ diệt mối hiệu quả sử dụng sự kết hợp giữa liệu pháp hóa học và rào cản vật lý để tiêu diệt mối và ngăn chặn sự xâm nhập trong tương lai.
5. Regular termit control services are recommended to detect and treat termite problems early before they cause significant damage.
=> Việc sử dụng dịch vụ diệt mối định kỳ được khuyến nghị để phát hiện và điều trị các vấn đề về mối sớm trước khi chúng gây ra thiệt hại đáng kể.
6. The termit control service provides professional advice on termite prevention and maintenance to ensure long-term protection for your property.
=> Dịch vụ diệt mối cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp về phòng ngừa và bảo dưỡng mối để đảm bảo bảo vệ lâu dài cho tài sản của bạn.
7. Termit control services use specialized equipment and techniques to locate termite nests and effectively eliminate them.
=> Dịch vụ diệt mối sử dụng thiết bị và kỹ thuật chuyên dụng để kiểm soát tổ mối.
8. The termit control service uses advanced techniques to locate and eradicate termite colonies.
=> Dịch vụ diệt mối sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để xác định và tiêu diệt tổ mối.
9. Professional termit control services offer warranties or guarantees for their treatments to ensure customer satisfaction.
=> Các dịch vụ diệt mối chuyên nghiệp cung cấp bảo hành hoặc đảm bảo cho các liệu trình của họ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
10.Termit control services play a crucial role in protecting wooden structures and preventing costly termite damage.
=> Dịch vụ diệt mối đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cấu trúc gỗ và ngăn chặn thiệt hại do mối gây ra đắt đỏ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 19 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!