Dịch vụ diệt muỗi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Dịch vụ diệt muỗi” là “Mosquito control service“, có phiên âm là /məˈskiːtoʊ kənˈtroʊl ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ diệt muỗi là một giải pháp tác dụng nhanh để giúp bỏ và loại bỏ muỗi. Những phương pháp trong dịch vụ vừa tiết kiệm thời gian, lại rất hiệu quả.

Một số từ có liên quan đến từ “Dịch vụ diệt muỗi” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Mosquito prevention service – Dịch vụ phòng chống muỗi
  • Mosquito abatement – Giảm muỗi
  • Mosquito eradication – Tiêu diệt muỗi
  • Xử lý muỗi hiệu quả – Effective mosquito treatment
  • Mosquito treatment – Xử lý muỗi
  • Dịch vụ diệt muỗi ngay lập tức – Immediate mosquito control service
  • Mosquito fogging service – Dịch vụ phun sương diệt muỗi
  • Professional mosquito control – Kiểm soát muỗi chuyên nghiệp
  • Mosquito pest management – Quản lý dịch vụ diệt muỗi

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Mosquito control service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt muỗi” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Mosquito control services provide effective solutions for eliminating mosquito populations.
=> Dịch vụ diệt muỗi cung cấp các giải pháp hiệu quả để tiêu diệt dân số muỗi.
2. Hiring a professional mosquito control service can help protect your home from mosquito-borne diseases.
=> Thuê một dịch vụ diệt muỗi chuyên nghiệp có thể giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi các bệnh truyền qua muỗi.
3. The mosquito control service uses safe and environmentally friendly methods to reduce mosquito populations.
=> Dịch vụ diệt muỗi sử dụng các phương pháp an toàn và thân thiện với môi trường để giảm dân số muỗi.
4. Regular mosquito control services can help maintain a comfortable outdoor environment.
=> Dịch vụ diệt muỗi định kỳ có thể giúp duy trì một môi trường ngoài trời thoải mái.
5. The mosquito control service may include larvicide treatments to target mosquito breeding sites.
=> Dịch vụ diệt muỗi có thể bao gồm việc sử dụng thuốc diệt ấu trùng nhằm tiêu diệt nơi sinh sản của muỗi.
6. Mosquito control services often offer customized treatment plans based on the specific needs of the property.
=> Các dịch vụ diệt muỗi thường cung cấp các kế hoạch điều trị tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cụ thể của tài sản.
7. The mosquito control service may use traps and repellents to reduce mosquito populations.
=> Dịch vụ diệt muỗi có thể sử dụng bẫy và chất chống muỗi để giảm dân số muỗi.
8. Mosquito control services are essential for outdoor events and gatherings to ensure a mosquito-free environment.
=> Dịch vụ diệt muỗi là điều quan trọng cho các sự kiện và cuộc tụ tập ngoài trời để đảm bảo môi trường không có muỗi.
9. The effectiveness of a mosquito control service can be measured by the reduction in mosquito bites and annoyance.
=> Hiệu quả của dịch vụ diệt muỗi có thể được đo bằng sự giảm số lần bị muỗi cắn và phiền toái.
10.Mosquito control services play a crucial role in public health by preventing the spread of mosquito-borne diseases.
=> Dịch vụ diệt muỗi đóng vai trò quan trọng trong công tác y tế công cộng bằng cách ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền qua muỗi.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − 9 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!