Dịch vụ y tế tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Dịch vụ y tế” là “Health services”, có phiên âm cách đọc là /hɛlθ ˈsɜːrvɪsɪz/.

Dịch vụ y tế là các dịch vụ liên quan đến y tế từ các khâu như chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người bệnh. Dịch vụ y tế còn bao gồm các dịch vụ y tế cá nhân và cả các dịch vụ cộng đồng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Dịch vụ y tế” được dịch sang tiếng Anh

  • Chăm sóc y tế – Medical care
  • Tư vấn dịch vụ y tế – Health counseling services
  • Dịch vụ y tế tận nhà – Home healthcare services
  • Dịch vụ sức khỏe – Health services
  • Dịch vụ lâm sàng – Clinical services
  • Dịch vụ y tế chất lượng cao – High-quality healthcare services
  • Chăm sóc sức khỏe cơ bản – Primary healthcare
  • Dịch vụ y tế chuyên sâu – Specialized medical services
  • Chăm sóc bệnh nhân – Patient care
  • Dịch vụ y tế đặc biệt cho người cao tuổi – Specialized healthcare services for the elderly

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Health services” với nghĩa “Dịch vụ y tế” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Health services are essential for maintaining a healthy population.
=> Dịch: Dịch vụ y tế là cần thiết để duy trì một dân số khỏe mạnh.
2. Access to quality health services is a basic human right.
=> Dịch: Truy cập vào dịch vụ y tế chất lượng là một quyền cơ bản của con người.
3. Many people in developing countries lack access to basic health services.
=> Dịch: Nhiều người ở các nước đang phát triển thiếu truy cập vào các dịch vụ y tế cơ bản.
4. The government should invest more in public health services.
=> Dịch: Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào các dịch vụ y tế công cộng.
5. Private health services can be expensive and inaccessible for many people.
=> Dịch: Các dịch vụ y tế tư nhân có thể đắt đỏ và không thể tiếp cận được với nhiều người.
6. Telehealth services have become increasingly popular during the COVID-19 pandemic.
=> Dịch: Các dịch vụ y tế từ xa đã trở nên ngày càng phổ biến trong đại dịch COVID-19.
7. Mental health services are often overlooked but are just as important as physical health services.
=> Dịch: Các dịch vụ y tế tâm thần thường bị bỏ qua nhưng cũng quan trọng như các dịch vụ y tế về thể chất.
8. Health services should be accessible to everyone, regardless of their income or social status.
=> Dịch: Các dịch vụ y tế nên được tiếp cận bởi mọi người, bất kể thu nhập hay địa vị xã hội của họ.
9. The quality of health services can vary greatly depending on where you live.
=> Dịch: Chất lượng các dịch vụ y tế có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào nơi bạn sống.
10.Investing in preventative health services can save money in the long run by reducing the need for expensive treatments.
=> Dịch: Đầu tư vào các dịch vụ y tế phòng ngừa có thể tiết kiệm được tiền trong tương lai bằng cách giảm thiểu nhu cầu cho các liệu pháp đắt đỏ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!