Diệt mọi sợi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, diệt mọi sợi là Kill fiber beetles, có phiên âm /kɪl ˈfaɪbər ˈbiːtəlz/.

“Diệt mọi sợi” là ngăn chặn sự tàn phá của mọt sợi, giữ quần áo luôn sạch sẽ. Bạn có thể sử dụng chất chống mọt và bảo quản cẩn thận quần áo trong các túi bảo quản đóng kín.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Diệt mọi sợi”

 • Dịch vụ diệt mọt sợi chuyên nghiệp – Professional clothes moth extermination service
 • Quy trình diệt mọt sợi trong tủ quần áo – Clothes moth eradication process in the wardrobe
 • Kế hoạch diệt mọt sợi toàn diện – Comprehensive clothes moth extermination plan
 • Thiết bị diệt mọt sợi hiện đại – Modern clothes moth eradication equipment
 • Sản phẩm diệt mọt sợi tự nhiên và không gây hại – Natural and non-toxic clothes moth eradication product
 • Phương pháp diệt mọt sợi tự nhiên – Natural clothes moth eradication method
 • Diệt mọt sợi quần áo – Exterminate clothes moths

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Diệt mọi sợi” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • We need to take immediate action to kill fiber beetles before they cause extensive damage to the textile materials.
  => Chúng ta cần phải thực hiện biện pháp ngay lập tức để tiêu diệt mọi sợi trước khi chúng gây hại nặng nề cho các vật liệu dệt.
 • Exterminators were called in to kill fiber beetles infesting the antique rugs in the museum.
  => Những người diệt côn trùng đã được gọi đến để tiêu diệt mọi sợi đang xâm chiếm các thảm cổ điển trong bảo tàng.
 • The new pesticide formula is designed specifically to kill fiber beetles without harming the surrounding environment.
  => Công thức thuốc trừ sâu mới được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt mọi sợi mà không gây hại cho môi trường xung quanh.
 • Farmers are employing integrated pest management techniques to kill fiber beetles and protect their crop yields.
  => Nông dân đang áp dụng các kỹ thuật quản lý dịch hại tích hợp để tiêu diệt mọi sợi và bảo vệ sản lượng cây trồng của họ.
 • The textile factory implemented a comprehensive pest control plan to kill fiber beetles and ensure the quality of their products.
  => Nhà máy dệt áp dụng một kế hoạch kiểm soát dịch hại toàn diện để tiêu diệt mọi sợi và đảm bảo chất lượng sản phẩm của họ.
 • Implementing a routine inspection schedule is essential to identify and kill fiber beetles before they spread throughout the storage facility.
  => Triển khai một lịch trình kiểm tra định kỳ là quan trọng để nhận diện và tiêu diệt mọi sợi trước khi chúng lan rộng trong cơ sở lưu trữ.
 • Research is ongoing to develop new methods to effectively kill fiber beetles while minimizing the impact on non-target insects.
  => Nghiên cứu đang diễn ra để phát triển các phương pháp mới để tiêu diệt mọi sợi một cách hiệu quả mà ít ảnh hưởng đến côn trùng không phải là mục tiêu.
 • Local farmers are sharing strategies to kill fiber beetles that have been affecting their cotton crops.
  => Các nông dân địa phương đang chia sẻ các chiến lược để tiêu diệt mọi sợi đang ảnh hưởng đến vụ mùa bông của họ.
 • The textile industry is investing in advanced technologies to quickly detect and kill fiber beetles in raw materials.
  => Ngành công nghiệp dệt đang đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt mọi sợi trong nguyên liệu thô.
 • Environmentalists are exploring eco-friendly solutions to kill fiber beetles without harming the ecological balance.
  => Những người bảo vệ môi trường đang khám phá các giải pháp thân thiện với môi trường để tiêu diệt mọi sợi mà không gây hại đến cân bằc sinh thái.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 4 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!