Diệt muỗi an toàn tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi an toàn là Safe mosquito control, có phiên âm cách đọc là /seɪf məˈskiːtoʊ kənˈtroʊl/.

“Diệt muỗi an toàn” là quá trình sử dụng các biện pháp, sản phẩm hoặc phương pháp nhằm loại bỏ muỗi mà đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt muỗi an toàn” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Sản phẩm diệt muỗi tự nhiên – Natural mosquito repellent products.
 • Bình xịt chống muỗi không gây hại – Non-harmful mosquito spray.
 • Phương pháp diệt muỗi an toàn cho thai nhi – Safe mosquito control methods for pregnant women.
 • Sử dụng dầu cỏ lạc để diệt muỗi – Use peanut oil for mosquito control.
 • Sản phẩm chống muỗi không chứa DEET – DEET-free mosquito repellent products.
 • Diệt muỗi bằng các phương pháp tự nhiên – Mosquito control through natural methods.
 • Bảo vệ da khỏi muỗi một cách an toàn – Safely protect the skin from mosquitoes.
 • Kem chống muỗi không chứa hóa chất độc hại – Mosquito cream without harmful chemicals.
 • Sử dụng nến chống muỗi có thành phần tự nhiên – Use natural ingredient mosquito candles.
 • Bình xịt muỗi an toàn cho trẻ em – Mosquito spray safe for children.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Safe mosquito control” với nghĩa “Diệt muỗi an toàn” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Use natural mosquito repellents for safe mosquito control.
  => Sử dụng chất chống muỗi tự nhiên để diệt muỗi an toàn.
 2. Safe mosquito control methods are essential for protecting your family.
  => Phương pháp diệt muỗi an toàn là quan trọng để bảo vệ gia đình của bạn.
 3. Consider planting mosquito-repelling plants for safe mosquito control in your garden.
  => Xem xét trồng cây chống muỗi để diệt muỗi an toàn trong vườn của bạn.
 4. Choose DEET-free mosquito repellent products for safe mosquito control.
  => Chọn sản phẩm chống muỗi không chứa DEET để diệt muỗi an toàn.
 5. Safe mosquito control measures include proper mosquito net usage during sleep.
  => Các biện pháp diệt muỗi an toàn bao gồm việc sử dụng mành chống muỗi đúng cách khi đi ngủ.
 6. Educate yourself on safe mosquito control practices to avoid harmful chemicals.
  => Tự giáo dục về các phương pháp diệt muỗi an toàn để tránh các chất hóa học gây hại.
 7. Opt for mosquito control solutions that are safe for pets and the environment.
  => Lựa chọn giải pháp diệt muỗi an toàn cho thú cưng và môi trường.
 8. Safe mosquito control in your home involves proper water drainage to eliminate breeding grounds.
  => Việc diệt muỗi an toàn trong nhà bao gồm việc thoát nước đúng cách để loại bỏ nơi sinh sản của chúng.
 9. Use mosquito coils with natural ingredients for safe indoor mosquito control.
  => Sử dụng nén chống muỗi chứa thành phần tự nhiên để diệt muỗi an toàn trong nhà.
 10. Safe mosquito control is crucial in preventing the spread of mosquito-borne diseases.
  => Diệt muỗi an toàn là quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm qua muỗi.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!