Keo bẫy ruồi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, keo bẫy ruồi nghĩa là Fly paper, có phiên âm Anh – Mỹ /flaɪ ˈpeɪ.pɚ/ và phiên âm Anh – Anh /flaɪ ˈpeɪ.pər/.

“Keo bẫy ruồi” là một loại chất dính hoặc keo được sử dụng trong các thiết bị hoặc máy bẫy ruồi để bắt giữ ruồi khi chúng tiếp xúc với bề mặt chứa keo.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Keo bẫy ruồi”

 • Keo bẫy ruồi – Fly trap adhesive
 • Giấy bẫy ruồi keo – Adhesive fly paper
 • Bẫy ruồi giấy keo – Sticky fly paper trap
 • Cuộn giấy bẫy ruồi – Fly paper roll
 • Giấy bắt côn trùng – Insect capture paper
 • Giấy kiểm soát ruồi – Fly control paper
 • Giấy bẫy ruồi có thể vứt bỏ – Disposable fly paper
 • Giấy bẫy ruồi treo – Hanging fly paper

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Keo bẫy ruồi” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • This fly paper is coated with a strong adhesive to trap and control flies in the kitchen.
  => Keo bẫy ruồi này được phủ keo mạnh để bắt giữ và kiểm soát ruồi trong bếp.
 • Hanging fly paper in outdoor dining areas is an effective way to keep flies away from food during picnics.
  => Treo keo bẫy ruồi ở khu vực ăn uống ngoại trời là một cách hiệu quả để tránh ruồi gần thức ăn trong các bữa picnic.
 • Fly paper strips with attractive scents are commonly used in restaurants to maintain a hygienic environment.
  => Dải keo bẫy ruồi với mùi hương hấp dẫn thường được sử dụng phổ biến trong nhà hàng để duy trì môi trường vệ sinh.
 • Farmers often rely on fly paper rolls in barns to control fly populations and protect livestock from diseases.
  => Nông dân thường tin dùng cuộn keo bẫy ruồi trong chuồng để kiểm soát dân số ruồi và bảo vệ gia súc khỏi các bệnh tật.
 • Disposable fly paper is a convenient solution for temporary fly control in outdoor events or camping trips.
  => Keo bẫy ruồi có thể vứt bỏ là giải pháp thuận tiện cho việc kiểm soát ruồi tạm thời trong các sự kiện ngoại trời hoặc chuyến cắm trại.
 • Decorative fly paper ribbons add a touch of style while effectively trapping flies in gardens and patios.
  => Ruy băng giấy bẫy ruồi trang trí thêm một chút phong cách trong khi hiệu quả bắt giữ ruồi trong khu vườn và sân.
 • The pheromone-infused fly paper is a targeted approach to capture specific types of flies without the use of harmful chemicals.
  => Keo bẫy ruồi được pha hormone tình dục là một phương pháp nhắm đến để bắt giữ các loại côn trùng bay cụ thể mà không sử dụng hóa chất có hại.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + 9 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!