Kiến cánh tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, kiến cánh nghĩa là Ant-fly, có phiên âm cách đọc là /ænt flaɪ/.

“Kiến cánh” dùng để chỉ các loài kiến có cánh, đặc biệt là trong giai đoạn nhất định của chu kỳ sống của chúng. Cánh của kiến cánh thường xuất hiện ở con đực trong quá trình giao phối, giúp chúng dễ dàng bay đi tìm kiến cái để thụ tinh.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Kiến cánh” được dịch sang tiếng Việt

 • Kiến cánh – Winged ant
 • Đàn kiến cánh – Flying ant swarm
 • Cách phân biệt kiến cánh và kiến không cánh – Distinguishing winged ants from wingless ants
 • Kiến đực có cánh – Male ant with wings
 • Kiến đực có cánh – Winged male ants
 • Các loại kiến có cánh – Various winged ants
 • Kiến cánh xuất hiện vào mùa hè – Winged ants appear in summer
 • Kiến cánh di cư – Migrating winged ants

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Kiến cánh” được dịch sang tiếng Việt

 • During the mating season, the ant fly is a remarkable sight as colonies seek to reproduce.
  => Trong mùa giao phối, kiến cánh là một tâm cảnh đáng kinh ngạc khi các đàn kiến tìm cách sinh sản.
 • The ant fly is a crucial stage in the life cycle, marking the beginning of the reproductive phase.
  => Kiến cánh là một giai đoạn quan trọng trong chu kỳ sống, đánh dấu sự bắt đầu của giai đoạn sinh sản.
 • Witnessing the ant fly in unison is a spectacle that showcases the coordination within the colony.
  => Chứng kiến kiến cánh bay đồng loạt là một cảnh tượng thể hiện sự phối hợp bên trong tổ đàn.
 • The emergence of the ant fly signifies the transition from the worker stage to the reproductive stage.
  => Sự xuất hiện của kiến cánh đánh dấu sự chuyển từ giai đoạn lao động sang giai đoạn sinh sản.
 • Ant fly swarms can be seen as a natural mechanism for genetic diversity and colony expansion.
  => Đàn kiến cánh có thể được coi là một cơ chế tự nhiên để đảm bảo đa dạng gen và mở rộng tổ đàn.
 • The ant fly dispersal is crucial for maintaining a healthy population and avoiding overpopulation in a particular area.
  => Sự phân tán của kiến cánh là quan trọng để duy trì một dân số khỏe mạnh và tránh quá mức quá tải dân số ở một khu vực cụ thể.
 • The ant-fly is a fascinating insect to observe in nature due to its unique behaviors and physical characteristics.
  => Kiến cánh là một loài côn trùng thú vị để quan sát trong tự nhiên vì những hành vi và đặc điểm vật lý độc đáo của nó.
 • The ant-fly plays an important role in the food chain as it is a food source for many birds and other predators.
  => Kiến cánh đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn vì nó là nguồn thực phẩm cho nhiều loài chim và kẻ săn mồi khác.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!