Kiến đen tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, kiến đen là Black ant, có phiên âm cách đọc là /blak ænt/.

“Kiến đen” dùng để chỉ một loài kiến có màu sắc chủ yếu là đen hoặc có thể có một số đặc điểm màu đen nổi bật, chúng thường có kích thước nhỏ và thường sống trong tổ đàn.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Kiến đen” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Loài kiến đen – Black ant species
 • Kiến đen nhỏ – Tiny black ant
 • Tổ kiến đen – Black ant colony
 • Con kiến đen lao động – Worker black ants
 • Dấu vết của đoàn kiến đen – Black ant trail
 • Sự xâm lấn của đàn kiến đen – Black ant infestation
 • Hành vi của kiến đen – Black ant behavior
 • Nhận biết loài kiến đen – Black ant species identification
 • Kiến đen to – Large black ant
 • Cấu trúc tổ của kiến đen – Black ant nest structure

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Kiến đen” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Different regions may have various black ant species with distinct characteristics.
  => Các khu vực khác nhau có thể có nhiều loài kiến đen với đặc điểm riêng biệt.
 • Watch out for the tiny black ants; they can be quite persistent in searching for food.
  => Cẩn thận với những con kiến đen nhỏ; chúng có thể rất kiên trì khi tìm kiếm thức ăn.
 • The black ant colony is often found nesting in soil or rotting wood.
  => Tổ kiến đen thường được tìm thấy xây tổ trong đất hoặc gỗ thối.
 • The worker black ants diligently forage for food and maintain the nest.
  => Những con kiến đen lao động chăm chỉ đi tìm thức ăn và duy trì tổ.
 • Follow the black ant trail to discover their entry point into the house.
  => Theo dõi dấu vết của đoàn kiến đen để phát hiện điểm vào nhà.
 • Swift action is necessary to address a black ant infestation in the kitchen.
  => Hành động nhanh chóng là cần thiết để giải quyết sự xâm lấn của đàn kiến đen trong bếp.
 • Understanding black ant behavior is crucial for effective pest control.
  => Hiểu hành vi của kiến đen là quan trọng để kiểm soát côn trùng hiệu quả.
 • Accurate black ant species identification is essential for targeted pest management.
  => Việc xác định chính xác loài kiến đen là quan trọng để quản lý côn trùng mục tiêu.
 • Be cautious around the large black ants; they can deliver a painful bite.
  => Hãy cẩn thận khi ở gần những con kiến đen to; chúng có thể gây cắn đau đớn.
 • Understanding the black ant nest structure aids in effective pest control measures.
  => Hiểu cấu trúc tổ của kiến đen giúp trong việc kiểm soát côn trùng hiệu quả.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!