Kiến đen tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, kiến vàng nghĩa là Yellow ant, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt/.

“Kiến vàng” dùng để chỉ loại kiến có màu vàng hoặc có một số đặc điểm màu vàng nổi bật. Chúng sống ở châu Á và Úc, xây tổ trên cây bằng tơ và có thể có màu đỏ hoặc vàng nhạt.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Kiến vàng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Loài kiến vàng – Yellow ant species
 • Kiến vàng nhỏ – Tiny yellow ant
 • Tổ kiến màu vàng – Yellow ant colony
 • Kiến vàng lao động – Worker yellow ants
 • Dấu vết kiến vàng – Yellow ant trail
 • Sự xâm lấn kiến vàng – Yellow ant infestation
 • Hành vi kiến vàng – Yellow ant behavior
 • Nhân biết kiến vàng – Yellow ant species identification
 • Kiến vàng to – Large yellow ant
 • Cấu trúc tổ kiến vàng – Yellow ant nest structure

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Kiến vàng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Different regions may host various yellow ant species with distinct characteristics.
  => Các khu vực khác nhau có thể có nhiều loài kiến vàng với đặc điểm riêng biệt.
 • Watch out for the tiny yellow ants; they can be quite persistent in searching for food.
  => Hãy cẩn thận với những con kiến vàng nhỏ; chúng có thể rất kiên trì khi tìm kiếm thức ăn.
 • The yellow ant colony is often found nesting in soil or rotting wood.
  => Tổ kiến vàng thường được tìm thấy xây tổ trong đất hoặc gỗ thối.
 • The worker yellow ants diligently forage for food and maintain the nest.
  => Những con kiến vàng lao động chăm chỉ đi tìm thức ăn và duy trì tổ.
 • Follow the yellow ant trail to discover their entry point into the house.
  => Theo dõi dấu vết của đoàn kiến vàng để phát hiện điểm vào nhà.
 • Swift action is necessary to address a yellow ant infestation in the kitchen.
  => Hành động nhanh chóng là cần thiết để giải quyết sự xâm lấn của đàn kiến vàng trong bếp.
 • Understanding yellow ant behavior is crucial for effective pest control.
  => Hiểu hành vi của kiến vàng là quan trọng để kiểm soát côn trùng hiệu quả.
 • Accurate yellow ant species identification is essential for targeted pest management.
  => Việc xác định chính xác loài kiến vàng là quan trọng để quản lý côn trùng mục tiêu.
 • Be cautious around the large yellow ants; they can deliver a painful bite.
  => Hãy cẩn thận khi ở gần những con kiến vàng to; chúng có thể gây cắn đau đớn.
 • Understanding the yellow ant nest structure aids in effective pest control measures.
  => Hiểu cấu trúc tổ của kiến vàng giúp trong việc kiểm soát côn trùng hiệu quả.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!