Máy bẫy ruồi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, máy bẫy ruồi nghĩa là Fly trap machine, có phiên âm là /flaɪ træp məˈʃiːn/.

“Máy bẫy ruồi” là một thiết bị được thiết kế để thu hút và bắt giữ ruồi. Các loại máy bẫy ruồi có thể được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm trong nhà, ngoài trời, trong khuôn viên công nghiệp hay thương mại.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến ” Máy bẫy ruồi”

 • Thiết bị bẫy ruồi – Fly trap device
 • Máy bẫy ruồi điện tử – Electronic fly trap
 • Máy bẫy ruồi hóa học – Chemical fly trap
 • Máy bẫy ruồi ngoại trời – Outdoor fly trap
 • Máy bẫy ruồi thương mại – Commercial fly trap
 • Máy bẫy ruồi dành cho gia đình – Residential fly trap
 • Hệ thống kiểm soát ruồi – Fly control system
 • Tối ưu hóa máy bẫy muỗi để giảm sự xâm nhập của muỗi – Optimizing mosquito trap to minimize mosquito infestation
 • Máy bẫy muỗi thông minh – Smart mosquito trap

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Máy bẫy ruồi” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • This fly trap machine utilizes a combination of UV light and an electric grid to effectively catch and eliminate flying insects.
  => Máy bẫy ruồi này sử dụng kết hợp ánh sáng UV và lưới điện để bắt và tiêu diệt hiệu quả côn trùng bay.
 • The fly trap machine in the kitchen is discreet yet highly efficient in keeping the food preparation area insect-free.
  => Máy bẫy ruồi trong bếp là một cách tinh tế nhưng vô cùng hiệu quả để giữ khu vực chuẩn bị thực phẩm không bị côn trùng.
 • Farmers often use fly trap machines near livestock to minimize the risk of disease transmission by flies.
  => Nông dân thường sử dụng máy bẫy ruồi gần gia súc để giảm thiểu rủi ro truyền bệnh qua đòn ruồi.
 • The fly trap machine with a pheromone lure is particularly effective in trapping specific types of flies in agricultural settings.
  => Máy bẫy ruồi với mồi hormone tình dục đặc biệt hiệu quả trong việc bẫy kín các loại côn trùng bay cụ thể trong môi trường nông nghiệp.
 • Disposable fly trap machines are a convenient solution for outdoor events where temporary fly control is needed.
  => Máy bẫy ruồi có thể vứt bỏ là giải pháp thuận tiện cho các sự kiện ngoại trời nơi cần kiểm soát ruồi tạm thời.
 • The ultrasonic fly trap machine emits high-frequency sound waves to disturb the sensory organs of flies, deterring them from the area.
  => Máy bẫy ruồi siêu âm phát sóng âm tần cao để làm quấy rối các cơ quan giác quan của ruồi, ngăn chúng tiếp cận khu vực đó.
 • An indoor fly trap machine is an essential tool in maintaining a pest-free environment within homes and businesses.
  => Máy bẫy ruồi trong nhà là một công cụ quan trọng trong việc duy trì môi trường không côn trùng trong các ngôi nhà và doanh nghiệp.
 • Fly bait stations incorporated into the fly trap machine attract flies away from picnic areas in parks, promoting a more enjoyable outdoor experience.
  => Các trạm mồi được tích hợp vào máy bẫy ruồi thu hút ruồi ra khỏi khu vực dã ngoại trong công viên, tạo điều kiện trải nghiệm ngoại ô thú vị hơn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 13 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!