Tiêu diệt gián tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, tiêu diệt gián là Cockroach extermination, có phiên âm cách đọc là /ˈkɒk.roʊtʃ ɪkˌstɜr.məˈneɪ.ʃən/.

“Tiêu diệt gián” là hoạt động nhằm loại bỏ hoặc kiểm soát sự xuất hiện và sinh sôi của gián, một loại côn trùng gây hại trong môi trường sống hoặc trong các khu vực như nhà bếp, nhà hàng, nhà kho, hoặc các cơ sở công nghiệp.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Tiêu diệt gián” được dịch sang tiếng Anh

 • Dịch vụ tiêu diệt gián – Roach Extermination Services
 • Loại bỏ gián – Elimination of Cockroaches
 • Kiểm soát gián – Roach Pest Control
 • Quản lý sự nhiễm gián – Cockroach Infestation Management
 • Kỹ thuật tiêu diệt gián – Roach Extermination Techniques
 • Biện pháp kiểm soát gián – Cockroach Control Measures
 • Ngăn chặn và tiêu diệt gián – Roach Prevention and Extermination
 • Phòng ngừa gián để ngăn chặn bệnh truyền nhiễm – Prevent roaches to halt disease transmission
 • Diệt gián để giữ ngôi nhà an toàn – Exterminate roaches to keep the home safe

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Cockroach extermination” với nghĩa “Tiêu diệt gián” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Professional cockroach extermination services are essential for maintaining a hygienic living environment.
  => Dịch vụ tiêu diệt gián chuyên nghiệp là quan trọng để duy trì môi trường sống sạch sẽ.
 2. Effective cockroach eradication requires identifying and targeting their nesting areas.
  => Việc tiêu diệt gián hiệu quả đòi hỏi phải xác định và nhắm mục tiêu đến các khu vực lập tổ của chúng.
 3. Modern cockroach extermination methods focus on minimizing environmental impact while ensuring effectiveness.
  => Các phương pháp tiêu diệt gián hiện đại tập trung vào việc giảm thiểu tác động môi trường trong khi đảm bảo hiệu quả.
 4. Cockroach extermination is not only about eliminating current infestations but also preventing future ones.
  => Việc tiêu diệt gián không chỉ là về việc loại bỏ sự nhiễm gián hiện tại mà còn là về việc ngăn chặn sự nhiễm gián trong tương lai.
 5. Our company specializes in professional cockroach extermination services.
  => Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ tiêu diệt gián chuyên nghiệp.
 6. The kitchen underwent a thorough cockroach extermination to ensure food safety.
  => Nhà bếp đã trải qua một cuộc tiêu diệt gián toàn diện để đảm bảo an toàn thực phẩm.
 7. Regular cockroach extermination is essential for maintaining a pest-free environment.
  => Việc tiêu diệt gián đều đặn là quan trọng để duy trì môi trường không bị ký sinh vật.
 8. Prompt cockroach extermination is necessary to prevent infestations from spreading.
  => Việc tiêu diệt gián ngay lập tức là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của sự nhiễm bệnh.
 9. Commercial establishments undergo routine cockroach extermination to comply with health regulations.
  => Các cơ sở thương mại thường xuyên trải qua quá trình tiêu diệt gián để tuân thủ các quy định về sức khỏe. 
 10. Homeowners are advised to schedule regular cockroach extermination for a pest-free living space.
  => Chủ nhà được khuyến khích lên lịch tiêu diệt gián đều đặn để có không gian sống không có ký sinh vật.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen − fifteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!