Bộ dòng dọc tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bộ dòng dọc là Damselbug, có phiên âm cách đọc là /ˈdæmzəlbʌɡ/.

“Bộ dòng dọc” là nhóm côn trùng thon dài, mảnh mai, thường có màu sắc nâu đậm hoặc đen. Chúng chủ yếu ăn các loại côn trùng nhỏ và có khả năng di chuyển nhanh chóng trên mặt đất.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Bộ dòng dọc” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Bọ dòng dọc và các phương pháp kiểm soát sâu bệnh hại khác – Damselbugs and other pest control methods
 • Bọ dòng dọc và vai trò trong kiểm soát sâu bệnh hại – Damselbugs and their role in pest control
 • Bọ dòng dọc và giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu – Damselbugs and reducing pesticide use.
 • Bọ dòng dọc và các loài côn trùng khác – Damselbugs and other insects
 • Bọ dòng dọc và các loài thực vật – Damselbugs and plant species
 • Bọ dòng dọc và các loài sâu bệnh hại chúng ăn – Damselbugs and the pests they eat
 • Sự phát triển của bọ dòng đọc – Damselbug development

  Kiểm soát sâu bệnh hại bằng bọ dòng dọc – Controlling pests with damslebugs

 • Tìm hiểu về bọ dòng dọc – Learning about damslebugs
 • Bọ dòng dọc và quá trình phát triển của sâu bệnh hại – Damselbugs and the life cycle of pest insects.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Damselbug” với nghĩa “Bộ dòng dọc” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Damselbugs can eat many different types of pest worms, reducing the number of pests in the garden.
  => Bọ dòng dọc có thể ăn nhiều loài sâu bệnh hại khác nhau, giúp giảm thiểu số lượng sâu trong vườn.
 2. If you want to control pest worms naturally, consider using damslebugs.
  => Nếu bạn muốn kiểm soát sâu bệnh hại một cách tự nhiên, hãy xem xét việc sử dụng bọ dòng dọc.
 3. Damselbugs are small insects that can help control pest worms in the garden.
  => Bọ dòng dọc là loài côn trùng nhỏ có thể giúp kiểm soát sâu bệnh hại trong vườn.
 4. Damselbugs are one of the most useful insects for your garden.
  => Bọ dòng dọc là một trong những loài côn trùng hữu ích nhất cho vườn của bạn.
 5. Damselbugs can be a great addition to any garden, helping to keep pests under control.
  => Bọ dòng dọc có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ vườn nào, giúp giữ sâu bệnh hại trong kiểm soát.
 6. Damselbugs are easy to care for and require little maintenance once established in the garden.
  => Bọ dòng dọc dễ chăm sóc và yêu cầu ít bảo trì sau khi được thiết lập trong vườn.
 7. Damselbugs can be purchased online or at your local garden center, making it easy to add them to your pest control strategy.
  => Bạn có thể mua bọ dòng dọc trực tuyến hoặc tại trung tâm vườn của địa phương của bạn, làm cho việc thêm chúng vào chiến lược kiểm soát sâu bệnh hại của bạn trở nên dễ dàng.
 8. If you want to learn more about damslebugs and how they can benefit your garden, search for information online.
  => Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về bọ dòng dọc và cách chúng có thể giúp ích cho vườn của bạn, hãy tìm kiếm thông tin trên internet.
 9. By attracting damslebugs to your garden, you can create a natural balance that helps keep pests under control.
  => Bằng cách thu hút bọ dòng dọc vào vườn của bạn, bạn có thể tạo ra một sự cân bằng tự nhiên giúp giữ sâu bệnh hại trong kiểm soát.
 10. Using damslebugs to control pests is a natural and effective method that can reduce the need for pesticides.
  => Sử dụng bọ dòng dọc để kiểm soát sâu bệnh hại là một phương pháp tự nhiên và hiệu quả có thể giảm thiểu nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!