Bộ Y tế tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, Bộ Y tế là Ministry of Public Health, có phiên âm cách đọc là /ˈmɪnɪstri əv ˈpʌblɪk hɛlθ/.

“Bộ Y tế” là một cơ quan chính trị hoặc tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế trong một quốc gia.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Bộ Y tế” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Bộ Y tế Công cộng – Ministry of Public Health
 • Bộ Y tế Công cộng – Public Health Ministry
 • Sở Y tế Công cộng – Department of Public Health
 • Cơ quan Y tế Công cộng – Public Health Agency
 • Cục Y tế Công cộng – Public Health Directorate
 • Viện Y tế Công cộng Quốc gia – National Institute of Public Health
 • Quản lý Y tế Công cộng – Public Health Administration
 • Bộ môn Chính sách Y tế Công cộng – Public Health Policy Division
 • Văn phòng Dịch vụ Y tế Công cộng – Office of Public Health Services
 • Văn phòng Y tế Công cộng – Public Health Bureau

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến “Bộ Y tế” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • The Ministry of Public Health is actively working on initiatives to improve healthcare accessibility for rural communities.
  => Bộ Y tế Công cộng đang tích cực thực hiện các sáng kiến để nâng cao khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng nông thôn.
 • Officials from the Ministry of Public Health announced new measures to combat the spread of infectious diseases in urban areas.
  => Các quan chức từ Bộ Y tế Công cộng đã công bố các biện pháp mới để đối phó với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm ở khu vực đô thị.
 • The Public Health Ministry is launching a nationwide campaign to raise awareness about the importance of vaccinations for children.
  => Bộ Y tế Công cộng đang khởi động chiến dịch trên toàn quốc để nâng cao nhận thức về sự quan trọng của việc tiêm chủng cho trẻ em.
 • The Department of Public Health collaborates with international organizations to address global health challenges and promote cooperation in research.
  => Sở Y tế Công cộng hợp tác với các tổ chức quốc tế để đối mặt với những thách thức về sức khỏe toàn cầu và khuyến khích sự hợp tác trong nghiên cứu.
 • A recent report from the National Institute of Public Health highlights successful public health interventions that have positively impacted community well-being.
  => Báo cáo mới nhất từ Viện Y tế Công cộng nêu bật những can thiệp y tế công cộng thành công đã ảnh hưởng tích cực đến phúc lợi cộng đồng.
 • Public Health Administration is responsible for coordinating emergency response efforts during natural disasters and health crises.
  => Quản lý Y tế Công cộng chịu trách nhiệm điều phối các nỗ lực phản ứng khẩn cấp trong thảm họa tự nhiên và các tình huống khẩn cấp y tế.
 • The Public Health Policy Division is drafting new guidelines to address emerging health threats in the population.
  => Bộ môn Chính sách Y tế Công cộng đang soạn thảo hướng dẫn mới để đối phó với các mối đe dọa sức khỏe mới nổi lên trong dân số.
 • The Ministry of Public Health is actively involved in research to identify and combat emerging health threats.
  => Bộ Y tế tích cực tham gia nghiên cứu để xác định và đối phó với những đe dọa sức khỏe mới nổi.
 • The policies implemented by the Ministry of Public Health aim to reduce healthcare disparities among different population groups.
  => Những chính sách được triển khai bởi Bộ Y tế nhằm giảm thiểu sự chênh lệch về y tế giữa các nhóm dân số khác nhau.
 • The Ministry of Public Health is committed to promoting a healthy lifestyle and encouraging preventive healthcare practices.
  => Bộ Y tế cam kết thúc đẩy lối sống lành mạnh và khuyến khích các thực hành y tế phòng ngừa.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!