Châu chấu báng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Châu chấu báng” là “Locust“, có phiên âm Anh – Anh là /ˈləʊ.kəst/ , phiên âm Anh – Mỹ là /ˈloʊ.kəst/.

Châu chấu báng thuộc Acrididae. Tên gọi “báng” thường được sử dụng để chỉ các châu chấu có cánh dài, gồm cả cánh vùng bắp chân, khiến chúng có hình dáng giống một cái báng.

Một số từ có liên quan đến từ “Châu chấu báng” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Đàn châu chấu báng – Locust swarm
  • Biện pháp phòng ngừa châu chấu báng – Locust prevention measures
  • Sự gia tăng của châu chấu báng – The surge of locusts
  • Nhận biết châu chấu báng – Identifying locusts
  • Kiểm soát châu chấu báng – Controlling locusts
  • Báo động về đàn châu chấu báng – Locust swarm alert
  • Châu chấu báng gây hại cho mùa màng – Locusts damaging crops
  • Nông dân đối mặt với đe dọa từ châu chấu báng – Farmers facing the threat of locusts
  • Châu chấu báng tấn công – Locust invasion
  • Nghiên cứu về sinh học của châu chấu báng – Biological study of locusts

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Locust” với nghĩa là “Châu chấu báng” và dịch sang tiếng Việt

1. Locust swarms threaten crops in East Africa.
=> Dịch: Đàn châu chấu báng đe dọa mùa màng ở Đông Phi.
2. Farmers struggle against locust invasion.
=> Dịch: Nông dân đối mặt với sự xâm lược của châu chấu báng.
3. Aerial spraying aims to control locust populations.
=> Dịch: Việc phun từ trên cao nhằm kiểm soát dân số châu chấu báng.
4. Locust outbreaks devastate food security.
=> Dịch: Sự xuất hiện của châu chấu báng làm suy giảm an ninh thực phẩm.
5. Communities unite to combat locust threat.
=> Dịch: Cộng đồng đoàn kết để đối phó với sự đe dọa từ châu chấu báng.
6. Research focuses on sustainable locust control methods.
=> Dịch: Nghiên cứu tập trung vào các phương pháp kiểm soát châu chấu báng bền vững.
7. Global cooperation needed for locust management.
=> Dịch: Sự hợp tác toàn cầu là cần thiết để quản lý châu chấu báng.
8. Locusts impact livelihoods and trade.
=> Dịch: Châu chấu báng ảnh hưởng đến sinh kế và thương mại.
9. Locust control measures include early forecasting.
=> Dịch: Các biện pháp kiểm soát châu chấu báng bao gồm dự báo sớm.
10.Efforts to prevent locust damage continue.
=> Dịch: Những nỗ lực ngăn chặn thiệt hại từ châu chấu báng tiếp tục.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − six =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!