Côn trùng có hại tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, côn trùng có hại nghĩa là Pest insects, có phiên âm Anh – Mỹ /pest ˈɪn.sekt/ và phiên âm Anh – Anh /pest ˈɪn.sekt/.

“Côn trùng có hại” mô tả những loại côn trùng gây hại hoặc có thể gây nguy hiểm cho con người, động vật, cây trồng hoặc môi trường bằng cách ăn lá, hoa hoặc quả, truyền các loại bệnh, hoặc gây khó khăn trong quản lý môi trường.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Côn trùng có hại”

 • Quản lý côn trùng gây hại – Pest insect control
 • Côn trùng gây hại kháng thuốc trừ sâu – Resistant pest insects
 • Quản lý côn trùng gây hại bằng phương pháp sinh học – Biological pest insect control
 • Kiểm soát côn trùng gây hại bằng phương pháp hóa học – Chemical control of pest insects
 • Quản lý tổng hợp côn trùng gây hại – Integrated pest insect management
 • Các loại côn trùng gây hại phổ biến – Common pest insects
 • Sự lây nhiễm của côn trùng gây hại – Pest insect infestation
 • Kháng lại của côn trùng gây hại – Pest insect resistance
 • Tổn thương do côn trùng gây hại – Pest insect damage
 • Các phương pháp kiểm soát côn trùng gây hại – Pest insect control methods

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Côn trùng có hại” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • The farmer is struggling with pest insects that are damaging his crops.
  => Nông dân đang gặp khó khăn với côn trùng gây hại đang làm tổn thương mùa màng của ông ấy.
 • Farmers need to adopt sustainable practices to prevent the spread of pest insects and protect their crops.
  => Nông dân cần áp dụng các phương pháp bền vững để ngăn chặn sự lây lan của côn trùng có hại và bảo vệ đồng mùa của họ.
 • The use of chemical pesticides has led to the development of resistance in many pest insect populations.
  => Việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học đã dẫn đến sự phát triển của sự kháng cự trong nhiều quần thể côn trùng gây hại.
 • The region is facing an outbreak of pest insects, posing a threat to both agriculture and natural ecosystems.
  => Khu vực đang phải đối mặt với một đợt bùng phát của côn trùng gây hại, đe dọa cả nông nghiệp và hệ sinh thái tự nhiên.
 • Effective pest control measures are necessary to prevent the destruction caused by pest insects in gardens and landscapes.
  => Biện pháp kiểm soát côn trùng hiệu quả là cần thiết để ngăn chặn sự tàn phá do côn trùng có hại gây ra trong vườn và cảnh quan.
 • Pest insects can infest homes and buildings, causing annoyance and potential damage to structures.
  => Côn trùng có hại có thể xâm nhập vào nhà cửa và tòa nhà, gây phiền toái và gây thiệt hại tiềm ẩn cho cấu trúc.
 • Regular monitoring and early detection of pest insects are essential for effective pest management.
  => Việc theo dõi định kỳ và phát hiện sớm côn trùng có hại là rất quan trọng để quản lý côn trùng hiệu quả.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!