Công ty diệt côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Công ty diệt côn trùng” là “Pest control company“, có phiên âm là /pɛst kənˈtroʊl ˈkʌmpəni/..

Công ty diệt côn trùng có vai trò cung cấp các dịch vụ diệt côn trùng cho nhà ở hay các công trình một cách nhanh chóng, hiệu quả và triệt để.

Một số từ có liên quan đến từ “Công ty diệt côn trùng” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Phòng ngừa côn trùng – Insect prevention
  • Dịch vụ diệt côn trùng – Insect extermination service
  • Quản lý côn trùng chuyên nghiệp – Professional pest management
  • Kiểm soát côn trùng tích hợp – Integrated pest control
  • Kiểm soát côn trùng cho doanh nghiệp – Commercial pest control
  • Dịch vụ côn trùng cho nhà ở – Residential pest services
  • Công ty kiểm soát gặm nhấm – Rodent control company
  • Kiểm soát côn trùng thân thiện môi trường – Eco-friendly pest control
  • Chuyên gia diệt mối – Termite exterminator
  • Loại bỏ côn trùng khẩn cấp – Emergency pest removal

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Pest control company” với nghĩa là “Công ty diệt côn trùng” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. A pest control company offers comprehensive solutions for eliminating pests and ensuring a pest-free environment.
=> Một công ty diệt côn trùng cung cấp các giải pháp toàn diện để tiêu diệt côn trùng và đảm bảo môi trường không côn trùng.
2. Hiring a professional pest control company is essential for effective pest management in residential and commercial properties.
=> Việc thuê một công ty diệt côn trùng chuyên nghiệp là rất quan trọng để quản lý côn trùng hiệu quả trong các khu dân cư và kinh doanh.
3. The pest control company conducts thorough inspections to identify the types of pests and the extent of infestation.
=> Công ty diệt côn trùng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng để xác định loại côn trùng và mức độ xâm nhập.
4. Pest control companies use a range of methods, including chemical treatments and traps, to eliminate pests and prevent future infestations.
=> Các công ty diệt côn trùng sử dụng một loạt các phương pháp, bao gồm liệu pháp hóa học và bẫy, để tiêu diệt côn trùng và ngăn chặn sự xâm nhập trong tương lai.
5. Regular pest control services are recommended to maintain a pest-free environment and prevent property damage.
=> Việc sử dụng dịch vụ của công ty diệt côn trùng định kỳ được khuyến nghị để duy trì môi trường không côn trùng và ngăn chặn thiệt hại tài sản.
6. The pest control company provides customized treatment plans based on the specific pest problems of each property.
=> Công ty diệt côn trùng cung cấp các kế hoạch điều trị tùy chỉnh dựa trên vấn đề côn trùng cụ thể của từng tài sản.
7. Pest control companies prioritize the use of safe and environmentally friendly methods to protect human health and the ecosystem.
=> Các công ty diệt côn trùng ưu tiên sử dụng các phương pháp an toàn và thân thiện với môi trường để bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
8. The pest control company may provide additional services such as rodent control and wildlife removal.
=> Công ty diệt côn trùng có thể cung cấp các dịch vụ bổ sung như kiểm soát chuột và loại bỏ động vật hoang dã.
9. Pest control companies often offer maintenance programs to ensure long-term pest prevention and control.
=> Các công ty diệt côn trùng thường cung cấp các chương trình bảo trì để đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát côn trùng trong dài hạn.
10.The expertise and experience of a professional pest control company can effectively address even the most challenging pest infestations.
=> Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của một công ty diệt côn trùng chuyên nghiệp có thể giải quyết hiệu quả ngay cả những cuộc xâm nhập côn trùng khó khăn nhất.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!