Muỗi cắn tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, muỗi cắn là Biting mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /ˈbaɪtɪŋ ˌməsˈkiːtoʊz/.

“Muỗi cắn” là hiện tượng muỗi sử dụng răng của chúng để châm vào da người hoặc động vật để hút máu,gây phản ứng dị ứng, làm cho vùng da nơi bị cắn đỏ, ngứa và sưng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Muỗi cắn” được dịch sang tiếng Anh

 • Điều trị vết cắn – Treating the bite
 • Sản phẩm chống muỗi: Mosquito repellent products
 • Muỗi truyền bệnh: Disease-carrying mosquitoes
 • Đỏ và sưng – Red and swollen
 • Kích thích vùng da – Irritating the skin
 • Làm sạch vết cắn – Cleaning the bite
 • Chất chống ngứa – Anti-itch solution
 • Sử dụng màn chống muỗi – Using mosquito nets

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Muỗi cắn” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. I always apply repellent to avoid the discomfort caused by biting mosquitoes while camping in the woods.
  => Tôi luôn sử dụng chất chống muỗi để tránh cảm giác không thoải mái do muỗi cắn khi cắm trại trong rừng.
 2. The red, itchy bumps on my arms and legs are clear signs of recent encounters with biting mosquitoes.
  => Những nổi đỏ và ngứa trên tay và chân tôi là dấu hiệu rõ ràng của những lần tiếp xúc gần đây với muỗi cắn.
 3. Even with mosquito nets, biting mosquitoes somehow find their way into the tent, causing sleepless nights.
  => Ngay cả với màn chống muỗi, muỗi cắn vẫn nào vào lều một cách nào đó, làm cho đêm không
 4. The biting mosquito left red, itchy welts on my arms.
  => Muỗi cắn để lại những đốm đỏ ngứa trên cánh tay của tôi.
 5. The buzzing sound of a biting mosquito can be quite annoying when you’re trying to sleep.
  => Âm thanh rì rào của một con muỗi đang cắn có thể khá phiền khi bạn đang cố gắng ngủ.
 6. In tropical regions, it’s important to take precautions against biting mosquitoes due to the risk of mosquito-borne diseases.
  => Ở các khu vực nhiệt đới, quan trọng phải thận trọng trước muỗi cắn do rủi ro của các bệnh truyền nhiễm qua muỗi.
 7. She woke up with itchy bites on her legs, a clear sign of being attacked by biting mosquitoes overnight.
  => Cô ấy thức dậy với những vết ngứa trên chân, một dấu hiệu rõ ràng của việc bị muỗi cắn qua đêm.
 8. Biting mosquitoes are more active during dawn and dusk, so it’s advisable to take extra precautions during these times.
  => Muỗi cắn hoạt động nhiều hơn vào lúc bình minh và hoàng hôn, vì vậy nên thận trọng hơn vào những thời điểm này.
 9. Despite applying mosquito repellent, I still ended up with a few biting mosquito bites during our camping trip.
  => Mặc dù đã sử dụng kem chống muỗi, nhưng tôi vẫn có một số vết muỗi cắn trong chuyến cắm trại của chúng tôi.
 10. The itching and swelling from a biting mosquito can last for several days, making it a discomforting experience.
  => Sự ngứa và sưng do muỗi cắn có thể kéo dài trong vài ngày, làm cho trải nghiệm trở nên khá không thoải mái.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!