Dịch vụ diệt mọt tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, Dịch vụ diệt mọt là “Termite extermination service“, có phiên âm là /ˈtɜːrmaɪt ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən ˈsɜːrvɪs/.

Dịch vụ diệt mọt là việc triển khai một chuỗi các biện pháp và hoạt động nhằm kiểm soát và loại bỏ mối từ một khu vực xác định.

Một số từ có liên quan đến từ “Dịch vụ diệt mọt” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Dịch vụ kiểm soát mối – Termite control service
  • Tiêu diệt côn trùng – Pest extermination
  • Dịch vụ tiêu diệt mối – Termite eradication service
  • Loại bỏ mối chuyên nghiệp – Professional termite removal
  • Kiểm tra và điều trị mối – Termite inspection and treatment
  • Dịch vụ quản lý mối – Termite management service
  • Dịch vụ diệt mối khẩn cấp – Emergency termite extermination
  • Kiểm soát mối trong gia đình – Residential termite control
  • Dịch vụ diệt mối cho doanh nghiệp – Commercial termite extermination
  • Điều trị mối an toàn với môi trường – Environmentally friendly termite treatment

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Termite extermination service” với nghĩa là “Dịch vụ diệt mọt” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Contact a professional termite extermination service to assess and address the infestation.
=> Liên hệ với một dịch vụ diệt mọt chuyên nghiệp để đánh giá và giải quyết tình trạng xâm lấn.
2. Residential areas may benefit from regular termite extermination services to protect homes.
=> Các khu dân cư có thể hưởng lợi từ dịch vụ diệt mọt đều đặn để bảo vệ nhà cửa.
3. If you notice termite activity, it’s crucial to engage a termite extermination service promptly.
=> Nếu bạn nhận thấy hoạt động của mọt, việc liên hệ ngay với dịch vụ diệt mọt là rất quan trọng.
4. Professional termite extermination services use advanced techniques for effective results.
=> Dịch vụ diệt mọt chuyên nghiệp sử dụng các kỹ thuật tiên tiến để đạt được kết quả hiệu quả.
5. Commercial establishments should schedule regular termite inspections with a trusted extermination service.
=> Các khu thương mại nên lên kế hoạch kiểm tra đều đặn với một dịch vụ diệt mọt đáng tin cậy.
6. Environmentally friendly termite extermination services prioritize eco-friendly solutions.
=> Dịch vụ diệt mọt thân thiện với môi trường ưu tiên giải pháp thân thiện với sinh thái.
7. Timely termite extermination can prevent extensive damage to wooden structures.
=> Việc sử dụng dịch vụ diệt mọt đúng thời điểm có thể ngăn chặn hư hại lớn cho cấu trúc gỗ.
8. Reliable termite extermination services offer both prevention and treatment options.
=> Dịch vụ diệt mọt đáng tin cậy cung cấp cả lựa chọn phòng ngừa và điều trị.
9. Emergency termite extermination services are available for sudden infestations that require immediate attention.
=> Dịch vụ diệt mọt khẩn cấp có sẵn cho các tình trạng xâm lấn đột ngột cần sự chú ý ngay lập tức.
10. Before purchasing a property, consider hiring a termite extermination service for a thorough inspection.
=> Trước khi mua một bất động sản, xem xét việc thuê dịch vụ diệt mọt để kiểm tra kỹ lưỡng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!