Diệt mối ngầm tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, Diệt mối ngầm là “Subterranean termite control“, có phiên âm là /ˈtɜːrmaɪt ˈɪnsɛktaɪd/

Diệt mối ngầm là các biện pháp và kỹ thuật được sử dụng để kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của mối ngầm. Mối ngầm là một loại mối phổ biến và gây thiệt hại nặng nề đến các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình có móng và tầng hầm.

Một số từ có liên quan đến từ “Diệt mối ngầm” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Khu tổ mối – Termite colony
  • Công trình tổ mối – Termite structure
  • Hệ thống tổ mối – Termite system
  • Nghiên cứu về tổ mối – Termite research
  • Phân loại tổ mối – Termite classification
  • Pre-construction treatment – Ngăn chặn trước khi xây dựng
  • Điều tra tổ mối – Termite investigation
  • Phòng tránh tổ mối – Termite prevention
  • Kiểm soát tổ mối – Termite control

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Subterranean termite control” với nghĩa là “Diệt mối ngầm” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Regular inspections are crucial for effective subterranean termite control.
=> Kiểm tra đều đặn là quan trọng để diệt mối ngầm hiệu quả.
2. Soil treatment is a common method used in subterranean termite control strategies.
=> Xử lý đất là một phương pháp phổ biến được sử dụng trong chiến lược diệt mối ngầm.
3. Installing monitoring stations is part of a proactive subterranean termite control plan.
=> Việc lắp đặt trạm giám sát là một phần của kế hoạch diệt mối ngầm tích cực.
4. Trenching and drilling are techniques employed for subterranean termite control around foundations.
=> Đào và khoan là các kỹ thuật được sử dụng để diệt mối ngầm xung quanh nền móng.
5. Effective subterranean termite control includes the use of chemical barriers.
=> Diệt mối ngầm hiệu quả bao gồm việc sử dụng rào cản hóa học.
6. Pre-construction treatment is recommended for long-term subterranean termite prevention.
=> Việc điều trị trước khi xây dựng được khuyến nghị để ngăn chặn và diệt mối ngầm trong thời gian dài.
7. Termite baiting is an environmentally friendly approach to subterranean termite control.
=> Sử dụng mồi mối là một phương pháp thân thiện với môi trường để diệt mối ngầm.
8. Wood treatment is essential as part of subterranean termite control for wooden structures.
=> Việc điều trị gỗ là quan trọng như một phần của diệt mối ngầm đối với cấu trúc gỗ.
9. Localized treatment may be necessary for specific subterranean termite infestations.
=> Việc điều trị cục bộ có thể cần thiết đối với sự xâm lấn cụ thể và diệt mối ngầm.
10. Foundation treatment is a key component of subterranean termite control for building protection.
=> Điều trị nền móng là một yếu tố chính của diệt mối ngầm để bảo vệ công trình xây dựng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − ten =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!