Dịch vụ diệt ruồi tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, dịch vụ diệt ruồi nghĩa là Fly control service, có phiên âm /flaɪ kənˈtroʊl ˈsɝː.vɪs/.

“Dịch vụ diệt ruồi” là một dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp các phương pháp và giải pháp để kiểm soát, loại bỏ hoặc ngăn chặn sự xuất hiện của ruồi trong một khu vực cụ thể.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Dịch vụ diệt ruồi”

 • Dịch vụ kiểm soát ruồi chuyên nghiệp – Professional fly control service
 • Dịch vụ kiểm soát ruồi cho doanh nghiệp – Commercial fly control service
 • Dịch vụ kiểm soát ruồi cho nhà ở – Residential fly control service
 • Dịch vụ kiểm soát ruồi tích hợp – Integrated fly control service
 • Dịch vụ kiểm soát ruồi khẩn cấp – Emergency fly control service
 • Dịch vụ kiểm soát ruồi ngoại trời – Outdoor fly control service
 • Nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát ruồi – Fly control service provider

Dưới đây là một số mẫu câu về “Dịch vụ diệt ruồi” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Our company offers professional fly control services for both residential and commercial properties.
  => Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt ruồi chuyên nghiệp cho cả nhà ở và doanh nghiệp.
 • If you’re facing a sudden fly infestation, our emergency fly control services are available 24/7.
  => Nếu bạn đang phải đối mặt với sự xâm nhập đột ngột của ruồi, dịch vụ diệt ruồi khẩn cấp của chúng tôi có sẵn 24/7.
 • Our eco-friendly fly control services prioritize the use of non-toxic methods to ensure the safety of your environment.
  => Dịch vụ diệt ruồi thân thiện với môi trường của chúng tôi ưu tiên sử dụng phương pháp không độc hại để đảm bảo an toàn cho môi trường của bạn.
 • For comprehensive fly control, we provide integrated fly control services that include both prevention and eradication strategies.
  => Đối với diệt ruồi toàn diện, chúng tôi cung cấp dịch vụ diệt ruồi tích hợp bao gồm cả chiến lược ngăn chặn và tiêu diệt.
 • Our customized fly control service plans are tailored to meet the specific needs of your property and address any existing infestations.
  => Các kế hoạch dịch vụ diệt ruồi được tùy chỉnh của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tài sản của bạn và giải quyết bất kỳ sự xâm nhập nào đang tồn tại.
 • Indoor fly control services focus on eliminating flies within your home or business premises to maintain a clean and hygienic environment.
  => Dịch vụ diệt ruồi trong nhà tập trung vào loại bỏ ruồi trong nhà ở hoặc doanh nghiệp của bạn để duy trì một môi trường sạch sẽ và vệ sinh.
 • With our year-round fly control service, you can enjoy peace of mind knowing that your property is protected from fly infestations in every season.
  => Với dịch vụ diệt ruồi quanh năm của chúng tôi, bạn có thể yên tâm biết rằng tài sản của bạn được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của ruồi trong mọi mùa.
 • Our fly control service agreement outlines the terms and conditions, ensuring transparency and clarity regarding the services we provide.
  => Hợp đồng dịch vụ diệt ruồi của chúng tôi mô tả rõ các điều khoản và điều kiện, đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng về các dịch vụ chúng tôi cung cấp.
 • For businesses in the food industry, our commercial fly control services are tailored to meet strict hygiene and safety standards.
  => Đối với các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, dịch vụ diệt ruồi cho doanh nghiệp của chúng tôi được tùy chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn nghiêm ngặt.
 • Choose our fly control service maintenance plans for ongoing protection, ensuring that your property remains fly-free and comfortable.
  => Chọn lựa kế hoạch bảo dưỡng dịch vụ diệt ruồi của chúng tôi để có sự bảo vệ liên tục, đảm bảo rằng tài sản của bạn luôn không có ruồi và thoải mái.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 11 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!