Dịch vụ kiểm soát côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Dịch vụ kiểm soát côn trùng” là “Pest control services“, có phiên âm là /pɛst kənˈtroʊlˈsɜrvɪsɪz/.

Dịch vụ kiểm soát côn trùng là áp dụng những quy trình theo tuần tự để hạn chế, kiểm soát số lượng côn trùng gây hại.

Một số từ có liên quan đến từ “Dịch vụ kiểm soát côn trùng” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Chương trình kiểm soát côn trùng – Pest control program
  • Công ty kiểm soát côn trùng – Pest control company
  • Nhân viên kiểm soát côn trùng – Pest control technician
  • Phương pháp kiểm soát côn trùng – Pest control methods
  • Dụng cụ kiểm soát côn trùng – Pest control tools
  • Kiểm soát côn trùng tự nhiên – Natural pest control
  • Hợp đồng kiểm soát côn trùng – Pest control contract
  • Dịch vụ kiểm soát côn trùng chất lượng cao – High-quality pest control services
  • Kiểm soát côn trùng ngoại thất – Outdoor pest control
  • Kiểm soát côn trùng trong nhà – Indoor pest control

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Pest control services” với nghĩa là “Dịch vụ kiểm soát côn trùng” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Many homeowners rely on professional pest control services to keep their homes free from pests.
=> Nhiều chủ nhà phụ thuộc vào dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp để giữ cho nhà của họ không bị ký sinh.
2. Pest control services offer comprehensive solutions for dealing with a variety of pests, from rodents to insects.
=> Dịch vụ kiểm soát côn trùng cung cấp giải pháp toàn diện để xử lý nhiều loại ký sinh, từ loài gặm nhấm đến côn trùng.
3. If you notice any signs of pest infestation, it’s essential to contact pest control services promptly.
=> Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự xâm chiếm của côn trùng, việc liên hệ với dịch vụ kiểm soát côn trùng ngay lập tức là quan trọng.
4. Commercial establishments often rely on regular pest control services to maintain a hygienic environment.
=> Các cơ sở kinh doanh thường xuyên phụ thuộc vào dịch vụ kiểm soát côn trùng đều đặn để duy trì một môi trường sạch sẽ.
5. Pest control services use environmentally friendly methods to ensure the safety of both humans and pets.
=> Dịch vụ kiểm soát côn trùng sử dụng các phương pháp thân thiện với môi trường để đảm bảo an toàn cho cả con người và thú cưng.
6. Regular inspections by pest control services can help identify and address potential pest issues before they escalate.
=> Các cuộc kiểm tra đều đặn của dịch vụ kiểm soát côn trùng có thể giúp xác định và giải quyết vấn đề côn trùng tiềm ẩn trước khi trở nên nghiêm trọng.
7. Homebuyers often request pest control services before finalizing a purchase to ensure the property is pest-free.
=> Người mua nhà thường yêu cầu dịch vụ kiểm soát côn trùng trước khi hoàn tất giao dịch để đảm bảo rằng tài sản không bị ký sinh.
8. Integrated pest management is a holistic approach adopted by many modern pest control services.
=> Quản lý côn trùng tích hợp là một phương pháp toàn diện được nhiều dịch vụ kiểm soát côn trùng hiện đại áp dụng.
9. Pest control services often provide tips to homeowners on preventing future pest infestations.
=> Dịch vụ kiểm soát côn trùng thường cung cấp mẹo cho chủ nhà về cách ngăn chặn sự xâm chiếm của côn trùng trong tương lai.
10.In emergency situations, pest control services can provide swift and effective solutions to address immediate pest problems.
=> Trong tình huống khẩn cấp, dịch vụ kiểm soát côn trùng có thể cung cấp giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết vấn đề côn trùng ngay lập tức.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 + 17 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!