Tiêu diệt rêp tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, tiêu diệt rệp là Kill bedbugs, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈbɛdbʌgz/.

“Tiêu diệt rệp” là quá trình hoặc hành động nhằm loại bỏ, diệt trừ, hoặc kiểm soát sự phát triển của rệp, một loại côn trùng nhỏ thường gặp trong môi trường sống con người.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Tiêu diệt rệp”

 • Phương pháp tiêu diệt rệp trên giường – Bedbug extermination methods
 • Tiêu diệt rệp bằng phương pháp nhiệt – Kill bedbugs with heat treatment
 • Dịch vụ tiêu diệt rệp trên giường – Bedbug elimination services
 • Tiêu diệt rệp trên giường hiệu quả – Effective bedbug eradication
 • Biện pháp kiểm soát rệp trên giường – Bedbug control measures
 • Các kỹ thuật tự thực hiện để tiêu diệt rệp trên giường – DIY bedbug killing techniques
 • Phương pháp hóa học để tiêu diệt rệp trên giường – Chemical treatments to kill bedbugs
 • Xịt tiêu diệt rệp trên giường – Bedbug eradication spray

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Tiêu diệt rệp” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • Our professional pest control team uses effective methods to kill bedbugs and eliminate infestations.
  => Đội ngũ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp của chúng tôi sử dụng phương pháp hiệu quả để tiêu diệt rệp trên giường và loại bỏ sự xâm chiếm.
 • Using heat to kill bedbugs is a reliable and environmentally friendly approach to pest control.
  => Sử dụng nhiệt độ để tiêu diệt rệp trên giường là một phương pháp đáng tin cậy và thân thiện với môi trường trong kiểm soát dịch hại.
 • DIY techniques can be employed to kill bedbugs without the need for professional intervention.
  => Các kỹ thuật tự thực hiện có thể được áp dụng để tiêu diệt rệp trên giường mà không cần sự can thiệp của chuyên gia.
 • Chemical treatments are often necessary to kill bedbugs effectively and prevent their recurrence.
  => Phương pháp hóa học thường cần thiết để tiêu diệt rệp trên giường một cách hiệu quả và ngăn chúng tái phát.
 • Regular vacuuming and cleaning are essential to kill bedbugs and maintain a pest-free living space.
  => Việc hút bụi thường xuyên và làm sạch là quan trọng để tiêu diệt rệp trên giường và duy trì không gian sống không bị dịch hại.
 • Bedbug eradication sprays can be applied to specific areas to kill bedbugs on contact.
  => Xịt tiêu diệt rệp trên giường có thể được áp dụng vào các khu vực cụ thể để tiêu diệt rệp ngay lập tức.
 • Educating homeowners about early signs of bedbug infestation is crucial to prompt action to kill bedbugs.
  => Giáo dục chủ nhà về những dấu hiệu sớm của sự xâm chiếm của rệp trên giường là quan trọng để hành động ngay lập tức để tiêu diệt rệp.
 • Our company provides effective solutions to kill bedbugs and ensure a comfortable and pest-free environment.
  => Công ty chúng tôi cung cấp những giải pháp hiệu quả để tiêu diệt rệp trên giường và đảm bảo một môi trường thoải mái và không bị dịch hại.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!