Diệt ong nhặng tiếnng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ong nhặng là Wasp control, có phiên âm cách đọc là /wɒsp kənˈtroʊl/.

“Diệt ong nhặng” bao gồm việc sử dụng các chất diệt côn trùng, kỹ thuật lấy mẫu và theo dõi tổ ong nhặng, hoặc thậm chí là sự can thiệp trực tiếp để loại bỏ tổ ong nhặng mà không gây nguy hiểm cho con người hoặc môi trường xung quanh.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ong nhặng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Professional wasp control services – Dịch vụ diệt ong nhặng chuyên nghiệp.
 • Insecticidal sprays for wasp control – Phun thuốc trừ sâu để diệt ong nhặng.
 • Preventive measures for wasp control – Biện pháp phòng ngừa để kiểm soát ong nhặng.
 • Wasp nest removal – Loại bỏ tổ ong nhặng.
 • Natural deterrents for wasps – Chướng ngại tự nhiên cho ong nhặng.
 • Effective community wasp control – Kiểm soát ong nhặng cộng đồng hiệu quả.
 • Chemical-free alternatives for wasp control – Lựa chọn không chất hóa học cho việc kiểm soát ong nhặng.
 • Inspecting and sealing entry points for wasp control – Kiểm tra và kín chặt các điểm tiếp cận để kiểm soát ong nhặng.
 • On going wasp control maintenance – Bảo dưỡng liên tục cho việc kiểm soát ong nhặng.
 • Safe and environmentally friendly wasp control methods – Các phương pháp diệt ong nhặng an toàn và thân thiện với môi trường.

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Wasp control” với nghĩa “Diệt ong nhặng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Professional wasp control services can safely remove nests from your property.
  => Dịch vụ diệt ong nhặng chuyên nghiệp có thể an toàn loại bỏ tổ ong nhặng từ tài sản của bạn.
 2. Using insecticidal sprays is a common method for wasp control around homes.
  => Sử dụng phun thuốc trừ sâu là một phương pháp phổ biến để diệt ong nhặng xung quanh nhà.
 3. Wasp control is essential to ensure the safety of outdoor events and gatherings.
  => Diệt ong nhặng là quan trọng để đảm bảo an toàn cho các sự kiện và tụ tập ngoại ô.
 4. Implementing wasp control measures early in the season helps prevent nest
  development.
  => Thực hiện các biện pháp diệt ong nhặng từ đầu mùa giúp ngăn chặn sự phát triển của tổ.
 5. Residents are advised to hire professionals for safe and effective wasp control.
  => Người dân được khuyến cáo thuê chuyên gia để diệt ong nhặng một cách an toàn và hiệu quả.
 6. Regular maintenance of outdoor spaces is crucial for ongoing wasp control.
  => Bảo dưỡng định kỳ cho các khu vực ngoại ô là quan trọng để diệt ong nhặng liên tục.
 7. Educating the public about wasp behavior contributes to effective community wasp control.
  => Giáo dục công dân về thói quen của ong nhặng góp phần vào việc diệt ong nhặng cộng đồng hiệu quả.
 8. Chemical-free alternatives are available for those seeking environmentally friendly wasp control.
  => Các phương pháp không chất hóa học có sẵn cho những người tìm kiếm cách diệt ong nhặng thân thiện với môi trường.
 9. Eco-friendly Wasp control methods are preferable for a safer environment.
  => Các phương pháp diệt ong nhặng thân thiện với môi trường được ưu tiên cho một môi trường an toàn hơn.
 10. Regular Wasp control is necessary to prevent allergic reactions from wasp stings.
  => Diệt ong nhặng đều đặn là cần thiết để ngăn ngừa phản ứng dị ứng từ sự chích của ong nhặng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + three =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!