Côn trùng gây bệnh tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, côn trùng gây bệnh là Disease-carrying insects, có phiên âm cách đọc là /dɪˈziːz ˈkæriɪŋ ˈɪnsɛkts/.

“Côn trùng gây bệnh” là những loại côn trùng có khả năng truyền bệnh hoặc gây ra bệnh cho cây cỏ, cây trồng, động vật, hoặc người.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Côn trùng gây bệnh” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Côn trùng mang bệnh truyền nhiễm – Disease-carrying insects.
 • Vectơ truyền bệnh – Disease vectors.
 • Muỗi là một loại côn trùng truyền bệnh phổ biến – Mosquitoes are a common type of disease-carrying insects.
 • Ve có thể truyền bệnh Lyme – Ticks can transmit Lyme disease.
 • Côn trùng gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cả người lẫn động vật – Disease-carrying insects impact both human and animal health.
 • Nỗ lực kiểm soát muỗi để giảm lây lan bệnh – Efforts to control mosquitoes to reduce disease transmission.
 • Ruồi nhà là nguồn lây nhiễm bệnh – House flies are a source of disease transmission.
 • Những loài ve được biết đến là vectơ truyền bệnh – Certain species of fleas are known disease vectors.
 • Các biện pháp kiểm soát côn trùng gây bệnh – Control measures for disease-carrying insects

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Disease-carrying insects” với nghĩa “Côn trùng gây bệnh” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Mosquitoes are well-known disease-carrying insects, transmitting illnesses such as malaria and dengue fever.
  => Muỗi là những con côn trùng gây bệnh nổi tiếng, truyền bệnh như sốt rét và sốt xuất huyết.
 2. Ticks are disease-carrying insects that can transmit Lyme disease to humans and animals.
  => Ve là những con côn trùng gây bệnh có thể truyền bệnh Lyme cho người và động vật.
 3. Ticks, mosquitoes, and fleas are examples of disease-carrying insects that can impact both humans and animals.
  => Ve, muỗi và ve là những ví dụ về côn trùng gây bệnh có thể ảnh hưởng đến cả người và động vật.
 4. Preventing contact with disease-carrying insects is crucial to avoiding the spread of infectious diseases.
  => Ngăn chặn tiếp xúc với côn trùng gây bệnh là quan trọng để tránh sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.
 5. Disease-carrying insects play a significant role in the transmission of various tropical diseases.
  => Các côn trùng gây bệnh đóng một vai trò quan trọng trong sự truyền nhiễm của nhiều bệnh nhiệt đới khác nhau.
 6. Efforts to control disease-carrying insects often involve the use of insecticides and public health interventions.
  => Các nỗ lực kiểm soát côn trùng gây bệnh thường liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu và các biện pháp y tế công cộng.
 7. Educating communities about preventive measures can help reduce the prevalence of disease-carrying insects.
  => Giáo dục cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa có thể giúp giảm sự phổ biến của côn trùng gây bệnh.
 8. Disease-carrying insects are a major concern for public health, requiring effective control measures.
  => Côn trùng gây bệnh là một vấn đề quan trọng về sức khỏe công cộng, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát hiệu quả.
 9. Raising awareness about the dangers of disease-carrying insects is crucial for prevention and control efforts.
  => Nâng cao nhận thức về nguy hiểm của côn trùng gây bệnh là điều quan trọng để phòng ngừa và kiểm soát.
 10. Disease-carrying insects are more active during certain seasons or in specific geographical areas.
  => Côn trùng gây bệnh hoạt động nhiều hơn trong một số mùa hoặc trong các khu vực địa lý cụ thể.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!