Diệt nhện đỏ tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt nhện đỏ là Red spider mite control, có phiên âm cách đọc là /ˈrɛd ˈspaɪdər maɪt kənˈtroʊl/

Nhện đỏ là loại côn trùng nhỏ, thường xuất hiện ở cây cỏ, cây cảnh và cây trồng, gây hại bằng cách hút chất lên từ lá cây. Vì vậy, cần diệt nhện đỏ nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự tăng số quá mức của chúng trong vườn, cây trồng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt nhện đỏ” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát nhện đỏ bằng dầu – Red spider mite control with oil.
 • Nhện ăn côn trùng làm cách tự nhiên để kiểm soát nhện đỏ – Predatory mites as a natural method of red spider mite control.
 • Phương pháp phòng tránh chống lại sự xâm nhập của nhện đỏ – Preventive measures against red spider mite infestations.
 • Dầu làm vườn để kiểm soát dân số nhện đỏ – Horticultural oils to control red spider mite populations.
 • Dụng cụ kiểm soát nhện đỏ – Tools for red spider mite control.
 • Luân phiên cây trồng để gián đoạn chu kỳ sinh học của nhện đỏ – Crop rotation to disrupt the life cycle of red spider mites.
 • Đất sét kieselguhr là lựa chọn không độc hại để kiểm soát nhện đỏ – Diatomaceous earth as a non-toxic option for red spider mite control.
 • Giun có lợi như một phương tiện để kiểm soát nhện đỏ – Beneficial nematodes as a means of red spider mite control.
 • Chất phun côn trùng để kiểm soát nhện đỏ – Insecticidal spray for red spider mite control.
 • Tác động của thuốc diệt nhện đỏ đối với môi trường – Environmental impact of red spider mite pesticides

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Red spider mite control” với nghĩa “Diệt nhện đỏ” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Use insecticidal soap for effective red spider mite control on your plants.
  => Sử dụng xà phòng diệt côn trùng để diệt nhện đỏ hiệu quả trên cây của bạn.
 2. Introduce predatory mites as a natural method of red spider mite control in your garden.
  => Giới thiệu nhện ăn côn trùng như một phương pháp tự nhiên để diệt nhện đỏ trong vườn của bạn.
 3. Apply diatomaceous earth as a non-toxic option for red spider mite control.
  => Sử dụng đất sét kieselguhr như một lựa chọn không độc hại để diệt nhện đỏ.
 4. Use reflective mulch to deter red spider mites by disrupting their preferred environment.
  => Sử dụng lớp phủ phản xạ để ngăn chặn nhện đỏ bằng cách làm gián đoạn môi trường ưa thích của chúng.
 5. Integrated pest management is essential for successful red spider mite control.
  => Quản lý dịch tử tích hợp là quan trọng để diệt nhện đỏ thành công.
 6. Farmers are adopting advanced techniques for red spider mite control in their crops.
  => Nông dân đang áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để diệt nhện đỏ trên cây trồng của họ.
 7. Regular monitoring is key to early detection and red spider mite control.
  => Theo dõi đều đặn là chìa khóa để phát hiện sớm và diệt nhện đỏ.
 8. Organic farming emphasizes natural methods for red spider mite control without harmful chemicals.
  => Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh các phương pháp tự nhiên để diệt nhện đỏ mà không sử dụng hóa chất độc hại.
 9. Proper irrigation practices contribute to successful red spider mite control in gardens.
  => Các phương pháp tưới tiêu đúng đắn đóng góp vào việc diệt nhện đỏ thành công trong vườn.
 10. Educational workshops focus on empowering farmers with knowledge about red spider mite control.
  => Các hội thảo giáo dục tập trung vào việc trang bị nông dân với kiến thức về cách diệt nhện đỏ.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − fifteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!