Bình xịt côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bình xịt côn trùng là Insect repellent, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnˌsɛkt rɪˈpɛlənt/.

“Bình xịt côn trùng” là thiết bị hoặc sản phẩm được thiết kế để phun các chất hoá học nhằm tiêu diệt hoặc đẩy lùi côn trùng như muỗi, ruồi, kiến, châu chấu, và các loại côn trùng khác.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Bình xịt côn trùngp” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Đánh giá về bình xịt côn trùng tự nhiên – Review of natural insect repellent spray
 • Hướng dẫn sử dụng bình xịt côn trùng – Instructions for using insect repellent spray
 • Bình xịt côn trùng không chứa DEET – DEET-free insect repellent spray
 • Bình xịt côn trùng chống muỗi – Mosquito-repelling insect repellent
 • Bình xịt côn trùng làm giảm nguy cơ bị cắn – Insect repellent reduces the risk of bites
 • Bình xịt côn trùng an toàn cho trẻ em – Insect repellent safe for children
 • Bình xịt côn trùng với hương thơm dễ chịu – Insect repellent spray with a pleasant scent
 • Sản phẩm bình xịt côn trùng hiệu quả – Effective insect repellent product
 • Bình xịt côn trùng chống muỗi – Mosquito repellent spray

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Insect repellent” với nghĩa “Bình xịt côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Don’t forget to apply insect repellent before going into the woods.
  => Đừng quên sử dụng bình xịt côn trùng trước khi vào rừng.
 2. I always keep insect repellent in my backpack when camping.
  => Tôi luôn giữ bình xịt côn trùng trong cặp xách khi cắm trại.
 3. Insect repellent is essential for protecting yourself from mosquito bites.
  => Bình xịt côn trùng là quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi cắn muỗi.
 4. Apply a generous amount of insect repellent on exposed skin.
  => Thoa một lượng đủ lớn bình xịt côn trùng lên da được tiếp xúc.
 5. The insect repellent should be reapplied every few hours for maximum effectiveness.
  => Bình xịt côn trùng nên được thoa lại mỗi vài giờ để đạt hiệu quả tối đa.
 6. Choose an insect repellent with a high concentration of active ingredients.
  => Chọn một loại bình xịt côn trùng có hàm lượng thành phần hoạt động cao.
 7. Even in urban areas, it’s wise to use insect repellent during mosquito season.
  => Ngay cả ở các khu đô thị, việc sử dụng bình xịt côn trùng trong mùa muỗi là khôn ngoan.
 8. Make sure to reapply the insect repellent after swimming or sweating.
  => Hãy đảm bảo thoa lại bình xịt côn trùng sau khi bơi lội hoặc đổ mồ hôi.
 9. Children should use a child-friendly insect repellent for added safety.
  => Trẻ em nên sử dụng bình xịt côn trùng thân thiện với trẻ em để tăng cường an toàn.
 10. Keep your windows and doors closed or use screens, and also use insect repellent indoors.
  => Đóng cửa sổ và cửa hoặc sử dụng màn cửa, và cũng sử dụng bình xịt côn trùng trong nhà.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!