Diệt kiến ba khoang tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến ba khoang là Carpenter ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈkɑːrpəntər ænt kənˈtroʊl/.

Kiến ba khoang là loài kiến gặm nhấm gây hại cho cây trồng, đồ vật cá nhân, cũng như gây phiền toái cho con người, do đó việc diệt kiến ba khoang là cần thiết để kiểm soát dân số và ngăn chặn sự lây lan của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt kiến ba khoang” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Kiểm soát kiến ba khoang – Carpenter ant control
 • Kiểm soát kiến ba khoang – Control of carpenter ants
 • Tiêu diệt kiến ba khoang – Eradicate carpenter ants
 • Phòng ngừa sự nổi loạn kiến ba khoang – Prevention of carpenter ant infestation
 • Quản lý tổ kiến ba khoang – Managing carpenter ant nests
 • Tiêu diệt kiến ba khoang hiệu quả – Efficient carpenter ant eradication
 • Chiến lược kiểm soát kiến ba khoang – Strategies for carpenter ant control
 • Loại bỏ kiến ba khoang – Carpenter ant removal
 • Đảm bảo môi trường không có kiến ba khoang – Ensuring carpenter ant-free environments
 • Xử lý sự nổi loạn kiến ba khoang – Dealing with carpenter ant infestations

  Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Carpenter ant control” với nghĩa “Diệt kiến ba khoang” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Carpenter ant control is essential to protect wooden structures from the damage caused by these destructive ants.
  => Diệt kiến ba khoang là quan trọng để bảo vệ cấu trúc gỗ khỏi sự hủy hoại do loại kiến gặm nhấm này gây ra.
 2. Implementing effective carpenter ant control measures involves locating and eliminating their nests in and around buildings.
  => Thực hiện các biện pháp diệt kiến ba khoang hiệu quả đòi hỏi việc xác định và tiêu diệt tổ của chúng trong và xung quanh các công trình.
 3. Chemical treatments are commonly used in carpenter ant control, but eco-friendly alternatives are also available for conscious homeowners.
  => Phương pháp hóa chất thường được sử dụng trong diệt kiến ba khoang, nhưng cũng có các lựa chọn thân thiện với môi trường cho những chủ nhà có ý thức.
 4. Early intervention is key in carpenter ant control to prevent structural damage and avoid costly repairs.
  => Can thiệp sớm là chìa khóa trong việc diệt kiến ba khoang để ngăn chặn thiệt hại cấu trúc và tránh sửa chữa đắt đỏ.
 5. Wood treatment with insecticides is an effective method in carpenter ant control, targeting their nesting areas.
  => Việc xử lý gỗ bằng thuốc trừ sâu là một phương pháp hiệu quả trong diệt kiến ba khoang, tập trung vào khu vực tổ của chúng.
 6. Carpenter ant control in gardens and outdoor areas is crucial to protect plants and prevent ant colonies from expanding.
  => Diệt kiến ba khoang trong vườn và khu vực ngoại thất là quan trọng để bảo vệ cây cỏ và ngăn chặn sự mở rộng của tổ kiến.
 7. Regular cleaning and maintaining a dry environment are preventive measures to discourage carpenter ants from infesting homes.
  => Việc làm sạch đều đặn và duy trì môi trường khô ráo là các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn kiến ba khoang xâm nhập vào nhà.
 8. Carpenter ant control is crucial for preserving the structural integrity of wooden buildings.
  => Việc diệt kiến ba khoang là quan trọng để bảo tồn tính cấu trúc của các công trình gỗ.
 9. Using environmentally friendly products is a sustainable approach to carpenter ant control.
  => Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường là một phương pháp bền vững để diệt kiến ba khoang.
 10. The homeowner hired a professional pest control service for effective carpenter ant control.
  => Chủ nhà đã thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp để diệt kiến ba khoang hiệu quả.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 18 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!