Diệt ve bọ tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ve bọ là Bed bug control, có phiên âm cách đọc là /bɛd bʌɡ kənˈtroʊl/.

“Diệt ve bọ” là việc loại bỏ hoặc tiêu diệt các loại ve và bọ gây phiền toái hoặc có thể gây hại cho con người, động vật hoặc cây trồng, sử dụng hóa chất, phương pháp tự nhiên, hay các kỹ thuật quản lý thực hành để kiểm soát số lượng và sự lan truyền của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ve bọ” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Phương pháp kiểm soát ve bọ – Bed bug control methods
 • Quản lý ve và bọ – Management of bed bugs
 • Điều trị chống ve bọ – Bed bug control treatment
 • Kiểm soát ve chuột giường -Controlling bed bugs
 • Biện pháp phòng chống ve giường -Preventive measures for bed bugs
 • Chương trình diệt ve bọ – Bed bug control program
 • Phòng ngừa và kiểm soát ve giường – Prevention and control of bed bugs
 • Chiến lược diệt ve và bọ – Strategies for bed bug control
 • Quản lý ve chuột giường hiệu quả – Effective bed bug management
 • Phương pháp loại bỏ ve giường – Methods for eliminating bed bugs

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Beg bug control” với nghĩa “Tổ rệp” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular bed bug inspections are essential to identify and eliminate bed bug control before they become a widespread problem.
  => Kiểm tra định kỳ ve giường là quan trọng để xác định và tiêu diệt ve bọ trước khi chúng trở thành một vấn đề lan rộng.
 2. Bed bug control involves locating and eradicating bed bug control in bedding, furniture, and other potential hiding spots.
  => Kiểm soát ve giường bao gồm việc định vị và diệt ve bọ trong chăn ga gối, đồ đạc và những nơi có thể ẩn náu khác.
 3. Effective bed bug management includes both chemical and non-chemical methods to address bed bug control in various environments.
  => Quản lý ve giường hiệu quả bao gồm cả phương pháp hóa học và không hóa học để diệt ve bọ ở nhiều môi trường khác nhau.
 4. Swift identification and treatment are crucial in bed bug control to prevent the spread of infestations from bed bug nests.
  => Việc xác định và điều trị nhanh chóng là quan trọng trong diệt ve bọ để ngăn chặn sự lây lan từ chúng.
 5. Educating residents about bed bug prevention is an integral part of a comprehensive bed bug control program.
  => Việc giáo dục cư dân về phòng ngừa ve giường là một phần quan trọng của chương trình diệt ve bọ toàn diện.
 6. In multi-unit buildings, coordinated bed bug control efforts are necessary to eliminate nests and prevent reinfestations.
  => Trong các tòa nhà đa tầng, các nỗ lực diệt ve bọ được phối hợp là cần thiết để tiêu diệt chúng và ngăn chặn sự tái xâm phạm.
 7. Community awareness campaigns play a vital role in encouraging early reporting and addressing bed bug control promptly.
  => Các chiến dịch tăng cường nhận thức cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích báo cáo sớm và cách diệt ve bọ một cách nhanh chóng.
 8. Regular bed bug control is necessary to prevent reinfestations.
  => Việc diệt ve bọ định kỳ là cần thiết để ngăn chặn sự tái lây nhiễm.
 9. Educational campaigns aim to raise awareness about the importance of bed bug control.
  => Các chiến dịch giáo dục nhằm tăng cường nhận thức về sự quan trọng của diệt ve bọ.
 10. Government initiatives often include bed bug control measures to protect public health.
  => Các sáng kiến của chính phủ thường bao gồm các biện pháp diệt ve bọ để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!