Kiến đường tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Kiến đường” là “Sugar ants”, có phiên âm cách đọc là /ˈʃʊɡər ænts/.

Kiến đường là loài kiến bản địa ở nước Úc. Sở dĩ chúng có tên là kiến đường bởi sở thích ăn đường và các thực phẩm ngọt khác như: Bánh, nước ngọt,…

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Kiến đường” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Tổ kiến đường – Trail-making ant colonies
  • Kiến đường săn mồi – Foraging ant trail
  • Kích thước của kiến đường – Size of ant trail
  • Kiến đường tự nhiên – Natural ant trail
  • Kiến đường trong rừng – Forest ant trail
  • Đường đi của kiến – Ant pathways
  • Nơi sống của kiến đường – Habitat of trail-making ants
  • Kiến đường đánh dấu mùi – Ant trails and scent

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Sugar ants” với nghĩa “Kiến đường” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Sugar ants are commonly found in kitchens, attracted by the scent of sweet foods and spills.
=> Kiến đường thường xuất hiện trong bếp, bị thu hút bởi mùi thơm của thức ăn ngọt và những vết tràn đổ.
2. It’s important to clean up crumbs and spills promptly to avoid attracting sugar ants into your home.
=> Quan trọng để lau sạch bụi và vết tràn đổ ngay lập tức để tránh thu hút kiến đường vào nhà.
3. Sugar ants create well-defined foraging trails, making it easier to trace their entry points.
=> Kiến đường tạo ra những đường dẫn săn mồi rõ ràng, giúp dễ dàng theo dõi điểm nhập của chúng.
4. Homeowners often use ant baits to control sugar ant infestations in and around their houses.
=> Người chủ nhà thường sử dụng mồi kiến để kiểm soát sự xâm nhập của kiến đường trong và xung quanh nhà.
5. Sealing cracks and crevices is an effective way to prevent sugar ants from entering your living space.
=> Việc niêm phong khe nứt và kẽ hở là một cách hiệu quả để ngăn kiến đường xâm nhập vào không gian sống của bạn.
6. Sugar ants are particularly active during warmer months, seeking out sweet substances for their colonies.
=> Kiến đường hoạt động đặc biệt nhiều trong những tháng ấm, tìm kiếm chất ngọt để nuôi cấy cho tổ của chúng.
7. Maintaining a clean and crumb-free kitchen is key to deterring sugar ants from establishing foraging trails indoors.
=> Việc duy trì một bếp sạch sẽ và không có bụi là quan trọng để ngăn kiến đường thiết lập đường dẫn săn mồi trong nhà.
8. Sugar ants are known for their persistence, so it’s crucial to address any ant infestation promptly to prevent further issues.
=> Kiến đường nổi tiếng với sự kiên trì, vì vậy việc xử lý ngay lập tức mọi sự xâm nhập của kiến là quan trọng để ngăn chặn các vấn đề tiếp theo.
9. Using a mixture of vinegar and water to clean surfaces can help deter sugar ants due to its strong scent.
=> Sử dụng hỗn hợp giấm và nước để lau sạch bề mặt có thể giúp ngăn chặn kiến đường do mùi hương mạnh của nó.
10.Regularly inspecting and addressing potential entry points can help prevent sugar ants from infiltrating your home.
=> Kiểm tra đều đặn và giải quyết các điểm nhập tiềm ẩn có thể giúp ngăn kiến đường xâm nhập vào nhà của bạn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 8 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!