Diệt chuột nhảy tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt chuột nhảy” là “Jumping mouse extermination”, có phiên âm cách đọc là /ˈdʒʌmpɪŋ maʊs ɪkˌstɜːrmɪˈneɪʃən/.

Diệt chuột nhảy là quá trình sử dụng các phương pháp và sản phẩm nhằm kiểm soát, ngăn chặn, hoặc loại bỏ chuột nhảy. Chuột nhảy là loại côn trùng nhỏ có khả năng nhảy xa và chúng thường sống trên thú cưng như chó và mèo, cũng như trong môi trường sống của con người.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt chuột nhảy” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Thuốc diệt chuột nhảy: Flea repellent
  • Chương trình kiểm soát ve và chuột nhảy: Flea and tick control program
  • Máy phun diệt ve và chuột nhảy: Flea and tick spray
  • Kiểm soát chuột nhảy trong nhà: Indoor flea control
  • Máy diệt ve và chuột nhảy tự động: Automatic flea and tick killer
  • Vùng nhạy cảm với chuột nhảy: Flea-prone areas
  • Làm sạch nhà cửa để ngăn chuột nhảy: Cleaning the house to prevent fleas
  • Phòng tránh chuột nhảy: Flea prevention
  • Mối quan tâm về bệnh từ chuột nhảy: Concerns about diseases from fleas

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Jumping mouse extermination” với nghĩa “Diệt chuột nhảy” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Regular pet grooming is essential for flea extermination and prevention.
=> Việc chải lông thường xuyên cho thú cưng là quan trọng để diệt chuột nhảy và ngăn chặn chúng.
2. Using flea control products is an effective way to combat flea infestations in your home.
=> Sử dụng sản phẩm diệt chuột nhảy là một cách hiệu quả để chống lại sự xâm lấn của chúng trong nhà.
3. Vacuuming regularly helps in flea extermination by removing flea eggs and larvae from carpets.
=> Việc hút bụi thường xuyên giúp diệt chuột nhảy bằng cách loại bỏ trứng và ấu trùng từ thảm.
4. Professional pest control services provide specialized solutions for flea extermination.
=> Dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp cung cấp giải pháp chuyên sâu cho việc diệt chuột nhảy.
5. Flea collars are commonly used on pets as a preventive measure for flea infestations.
=> Dây cổ chống chuột nhảy thường được sử dụng cho thú cưng như một biện pháp diệt chuột nhảy.
6. Treating outdoor areas is crucial for complete flea extermination and prevention.
=> Việc xử lý các khu vực ngoại ô là quan trọng để diệt chuột nhảy hoàn toàn và ngăn chặn chúng.
7. Flea bites can cause itching and discomfort; hence, flea extermination is necessary for a peaceful living environment.
=> Vết cắn của chuột nhảy có thể gây ngứa và khó chịu; do đó, việc diệt chuột nhảy là cần thiết để có môi trường sống yên bình.
8. Natural remedies like diatomaceous earth can be used for eco-friendly flea extermination.
=> Phương pháp tự nhiên như đất kieselguhr có thể được sử dụng cho việc diệt chuột nhảy thân thiện với môi trường.
9. A clean and well-maintained home is less likely to experience flea infestations.
=> Một ngôi nhà sạch sẽ và được duy trì tốt ít khả năng gặp sự xâm lấn và để diệt chuột nhảy.
10.Flea control is not only about pets; it also involves managing outdoor environments to prevent infestations.
=> Diệt chuột nhảy không chỉ liên quan đến thú cưng; nó cũng liên quan đến quản lý môi trường ngoại ô để ngăn chặn sự xâm lấn.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!