Diệt bọ trĩ tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Diệt bọ trĩu” là “Kill thrips”, có phiên âm cách đọc là /kɪl θrɪps/.

Diệt bọ trĩ là phương pháp giúp kiểm soát số lượng bọ trĩ và bảo vệ cây trồng. Bọ trĩ còn có tên gọi khác là bù lạch, đây là loài chuyên hại lúa và tấn công nhiều cây khác như: Bắp, mía, bầu bí.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt bọ trĩ” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

  • Tiêu diệt côn trùng – Insect extermination
  • Tiêu diệt sâu bọ – Eradicate pests
  • Phương pháp tiêu diệt côn trùng – Pest eradication methods
  • Sử dụng thuốc trừ sâu – Pesticide application
  • Biện pháp kiểm soát côn trùng – Pest control measures
  • Quản lý côn trùng tích hợp – Integrated pest management
  • Kiểm soát côn trùng bằng sinh học – Biological pest control
  • Diệt bọ trĩ tự nhiên – Natural thrips extermination
  • Sản phẩm diệt bọ trĩ không độc hại – Non-toxic thrips elimination product

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill thrips” với nghĩa “Diệt bọ trĩ” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

1. Farmers use insecticides to kill thrips and protect their crops.
=> Nông dân sử dụng thuốc trừ sâu để diệt bọ trĩ và bảo vệ cây trồng của họ.
2. Effective thrips control is essential for preventing damage to plants.
=> Diệt bọ trĩ hiệu quả là điều cần thiết để ngăn chặn tổn hại cho cây trồng.
3. Integrated pest management strategies can help kill thrips without relying solely on chemical pesticides.
=> Chiến lược quản lý côn trùng tích hợp có thể giúp diệt bọ trĩ mà không chỉ dựa vào thuốc trừ sâu hóa học.
4. Thrips infestation can cause stunted growth and deformities in plants.
=> Nhiễm bọ trĩ có thể gây ra sự phát triển kém và biến dạng của cây trồng.
5. Regular monitoring and early detection are crucial for effectively killing thrips.
=> Giám sát đều đặn và phát hiện sớm là điều quan trọng để diệt bọ trĩ hiệu quả.
6. Thrips control measures may include cultural practices, biological control agents, and chemical treatments.
=> Biện pháp diệt bọ trĩ có thể bao gồm các phương pháp văn hóa, tác nhân kiểm soát sinh học và xử lý hóa học.
7. Thrips populations can be reduced by removing weeds and providing proper plant nutrition.
=> Dân số và diệt bọ trĩ có thể giảm bằng cách loại bỏ cỏ dại và cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng.
8. Thrips damage can be minimized through early intervention and targeted control methods.
=> Tổn thương do bọ trĩu gây ra có thể được giảm thiểu thông qua can thiệp sớm và các phương pháp diệt bọ trĩ nhắm mục tiêu.
9. Organic farming practices focus on natural methods to kill thrips and other pests.
=> Phương pháp canh tác hữu cơ tập trung vào các phương pháp tự nhiên để diệt bọ trĩ và côn trùng gây hại khác.
10.Thrips control is an ongoing process that requires regular monitoring and timely intervention.
=> Diệt bọ trĩ là một quy trình liên tục đòi hỏi giám sát đều đặn và can thiệp đúng thời điểm.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − sixteen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!