Thuốc diệt côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, thuốc diệt côn trùng là Insecticide, có phiên âm Anh – Anh là /ɪnˈsek.tɪ.saɪd/ và phiên âm Anh – Mỹ là /ɪnˈsek.tə.saɪd/

“Thuốc diệt côn trùng” là sản phẩm chuyên được phát triển và sản xuất để kiểm soát hoặc loại bỏ côn trùng gây hại, chứa các hợp chất hóa học hoặc các thành phần tự nhiên có khả năng tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Thuốc diệt côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Thuốc diệt côn trùng chọn lọc – Selective insecticide
 • Độ độc hại của thuốc diệt côn trùng – Insecticide toxicity
 • Quản lý sâu bọ tích hợp với thuốc diệt côn trùng – Integrated pest management with insecticides
 • Quản lý chống chịu của côn trùng với thuốc diệt côn trùng – Insecticide resistance management
 • Liều lượng sử dụng thuốc diệt côn trùng – Insecticide application rate
 • Cặn thuốc diệt côn trùng – Insecticide residue
 • Hiệu quả của thuốc diệt côn trùng – Insecticide effectivenes
 • Phun thuốc diệt côn trùng – Insecticide spray
 • Thị trường thuốc diệt côn trùng – Insecticide market
 • Phát triển thuốc diệt côn trùng – Insecticide development

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Insecticide” với nghĩa “Thuốc diệt côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Farmers often use insecticides to protect their crops from insect damage.
  => Nông dân thường sử dụng thuốc diệt côn trùng để bảo vệ cây trồng khỏi sự tổn thương từ côn trùng.
 2. It’s essential to follow recommended guidelines when applying insecticide to ensure its effective and safe use.
  => Quan trọng để tuân theo hướng dẫn được khuyến nghị khi sử dụng thuốc diệt côn trùng để đảm bảo sự sử dụng hiệu quả và an toàn.
 3. Insecticides play a crucial role in controlling the spread of diseases carried by insects, such as mosquitoes.
  => Thuốc diệt côn trùng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự lây lan của các bệnh do côn trùng mang lại, như muỗi.
 4. Some organic farmers prefer using natural insecticides to minimize the environmental impact of pest control.
  => Một số nông dân hữu cơ thích sử dụng thuốc diệt côn trùng tự nhiên để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường của việc kiểm soát sâu bệnh.
 5. Insecticides come in various formulations, including sprays, powders, and granules, for different application needs.
  => Thuốc diệt côn trùng có nhiều công thức khác nhau, bao gồm phun, bột, và hạt, phục vụ cho các nhu cầu ứng dụng khác nhau.
 6. Integrated pest management encourages the use of insecticides as part of a comprehensive strategy for pest control.
  => Quản lý sâu bọ tích hợp khuyến khích việc sử dụng thuốc diệt côn trùng như một phần của chiến lược toàn diện kiểm soát sâu bệnh.
 7. To protect against diseases like malaria, public health initiatives may involve widespread use of insecticides in affected areas.
  => Để bảo vệ khỏi các bệnh như sốt rét, các sáng kiến về sức khỏe công cộng có thể liên quan đến việc sử dụng rộng rãi thuốc diệt côn trùng trong các khu vực bị ảnh hưởng.
 8. Regular insecticide treatments can help prevent infestations and keep homes free from harmful pests.
  => Việc xử lý thường xuyên bằng thuốc diệt côn trùng có thể giúp ngăn chặn sự lây lan và giữ cho nhà cửa không bị quấy rối bởi sâu bệnh nguy hiểm.
 9. Insecticide resistance can develop over time, requiring adjustments in pest control strategies.
  => Khả năng chống chịu của côn trùng với thuốc diệt côn trùng có thể phát triển theo thời gian, đòi hỏi sự điều chỉnh trong chiến lược kiểm soát sâu bệnh.
 10. Before using any insecticide, it’s important to identify the target pest and choose the appropriate product for effective control.
  => Trước khi sử dụng bất kỳ thuốc diệt côn trùng nào, quan trọng để xác định sâu bệnh mục tiêu và chọn sản phẩm phù hợp để kiểm soát hiệu quả

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight + 14 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!