Vết cắn côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, vết cắn cônt trùng là Insect bite, có phiên âm cách đọc là /ˈɪnˌsɛkt baɪt/.

“Vết cắn côn trùng” là những dấu hiệu trên da do sự tấn công của côn trùng, như muỗi, ong, nhện hay các loài côn trùng khác, nó có thể gây ra các triệu chứng như đau, đỏ, sưng, ngứa, và một số trường hợp như nổi mẩn, hoặc phát ban.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Vết cắn côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Vết cắn và châm của côn trùng – Insect bites and stings
 • Vết cắn côn trùng gây ngứa – Itchy insect bites
 • Những vết cắn côn trùng phổ biến – Common insect bites
 • Phòng ngừa vết cắn côn trùng – Preventing insect bites
 • Phản ứng với vết cắn côn trùng – Insect bite reactions
 • Điều trị vết cắn côn trùng – Treatment for insect bites
 • Nhận diện vết cắn côn trùng – Identifying insect bites
 • Dị ứng với vết cắn côn trùng – Allergic to insect bites
 • Giảm nhẹ từ vết cắn côn trùng – Relief from insect bites
 • Phản ứng nặng do vết cắn côn trùng – Severe insect bite reactions

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Insect bite” với nghĩa “Vết cắn côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. I got an insect bite while hiking in the woods yesterday.
  => Tôi bị vết cắn côn trùng khi đi bộ đường mòn trong rừng ngày hôm qua.
 2. Mosquitoes are notorious for their itchy insect bites during the summer months.
  => Muỗi nổi tiếng với những vết cắn côn trùng gây ngứa trong những tháng hè.
 3. Insect bites can sometimes lead to redness, swelling, and itching.
  => Vết cắn côn trùng đôi khi có thể gây đỏ, sưng, và ngứa.
 4. Applying an anti-itch cream can help relieve the discomfort caused by insect bites.
  => Sử dụng kem chống ngứa có thể giúp giảm bớt cảm giác khó chịu do vết cắn côn trùng.
 5. If you experience an allergic reaction to an insect bite, seek medical attention immediately.
  => Nếu bạn phản ứng dị ứng sau khi bị vết cắn côn trùng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
 6. Wearing long sleeves and using insect repellent can prevent insect bites during outdoor activities.
  => Mặc áo dài tay và sử dụng thuốc chống côn trùng có thể ngăn chặn vết cắn côn trùng khi tham gia hoạt động ngoại ô.
 7. Children often scratch their insect bites, which can lead to infections.
  => Trẻ em thường gãi những vết cắn côn trùng của mình, điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng.
 8. Bee stings are a type of insect bite that can cause pain and allergic reactions in some people.
  => Vết châm của ong là một loại vết cắn côn trùng có thể gây đau và phản ứng dị ứng ở một số người.
 9. Insect bites are more common in areas with a high concentration of bugs and mosquitoes.
  => Vết cắn côn trùng thường xuyên xảy ra ở những khu vực có nhiều côn trùng và muỗi.
 10. Some people use natural remedies like aloe vera or tea tree oil to soothe the irritation from insect bites.
  => Một số người sử dụng phương pháp tự nhiên như lô hội hoặc dầu cây trà để làm dịu sự kích thích từ vết cắn côn trùng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!