Diệt kiến đen tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến đen là Black ant control, có phiên âm cách đọc là /blæk ænt kənˈtroʊl/.

“Diệt kiến đen” là việc sử dụng các loại hóa chất chống côn trùng, thiết bị cản trở sự xâm nhập của chúng, và duy trì sự sạch sẽ để ngăn chúng tìm thức ăn trong nhà và xung quanh khu vực sinh sống.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt kiến đen” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt kiến đen – Black ant extermination
 • Các phương pháp kiểm soát kiến – Ant control methods
 • Tiêu diệt tổ kiến đen – Eliminate black ant colonies
 • Xóa bỏ kiến đen – Black ant eradication
 • Các kỹ thuật loại bỏ kiến đen – Black ant removal techniques
 • Kiểm soát dịch hại kiến đen – Black ant pest control
 • Quản lý sự lây nhiễm kiến đen – Black ant infestation management
 • Chất diệt kiến đen – Black ant killer substance
 • Diệt kiến đen hiệu quả – Effective black ant extermination

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về ” Black ant control” với nghĩa “Diệt kiến đen” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular cleaning is crucial for effective black ant control in the kitchen.
  => Việc làm sạch đều đặn là quan trọng để diệt kiến đen hiệu quả trong nhà bếp.
 2. Using ant baits is a common method for black ant control in residential areas.
  => Sử dụng mồi kiến là một phương pháp phổ biến để diệt kiến đen trong các khu vực dân cư.
 3. Sealing entry points is an effective strategy for black ant control in homes.
  => Niêm phong các điểm nhập là một chiến lược hiệu quả để diệt kiến đen trong nhà.
 4. Preventive measures such as keeping food sealed can aid in black ant control.
  => Các biện pháp phòng ngừa như giữ thức ăn niêm phong có thể giúp diệt kiến đen.
 5. Educating residents on proper sanitation practices contributes to black ant control.
  => Đào tạo cư dân về các thực hành vệ sinh đúng đắn đóng góp vào việc diệt kiến đen.
 6. Natural repellents like cinnamon can be used for eco-friendly black ant control.
  => Chất cản trở tự nhiên như quế có thể được sử dụng cho diệt kiến đen thân thiện với môi trường.
 7. Integrated pest management combines various strategies for comprehensive black ant control.
  => Quản lý dịch hại tích hợp kết hợp nhiều chiến lược để diệt kiến đen.
 8. Black ant control requires a combination of preventive measures and targeted treatments.
  => Việc diệt kiến đen yêu cầu sự kết hợp giữa các biện pháp phòng ngừa và điều trị mục tiêu.
 9. The local pest control company specializes in black ant control services.
  => Công ty diệt côn trùng địa phương chuyên về dịch vụ diệt kiến đen.
 10. The effectiveness of black ant control methods may vary depending on the severity of the infestation.
  => Hiệu quả của các phương pháp diệt kiến đen có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự lây lan.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 8 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!