Diệt bọ ngựa tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt bọ ngựa là Kill mantis, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈmæntɪs/.

“Diệt bọ ngựa” là quá trình hoặc chuỗi các biện pháp được thực hiện để kiểm soát và tiêu diệt bọ ngựa, chúng thường gặp trong môi trường nông nghiệp, chuồng trại, và các khu vực gần thảo nguyên.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt bọ ngựa” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt bọ ngựa lớn – Exterminate mantises
 • Loại trừ bọ ngựa – Mantis elimination
 • Tiêu diệt bọ ngựa – Killing praying mantises
 • Phương pháp tiêu diệt bọ ngựa – Mantis eradication methods
 • Loại bỏ bọ ngựa gây hại – Eliminate mantis pests
 • Kiểm soát bọ ngựa cầu nguyện – Praying mantis control
 • Các phương pháp giết bọ ngựa – Methods to kill mantises
 • Tiêu diệt dân số bọ ngựa – Extermination of mantis populations
 • Quản lý sâu bọ ngựa – Mantis pest management
 • Cách loại bỏ bọ ngựa – Ways to get rid of mantises

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill mantis” với nghĩa “Diệt bọ ngựa” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Use of insecticides to kill mantis may harm the ecosystem.
  => Sử dụng thuốc trừ sâu để diệt bọ ngựa có thể gây hại cho hệ sinh thái.
 2. People sometimes resort to drastic measures to kill mantis from their gardens.
  =>Một số người đôi khi áp dụng những biện pháp quyết liệt để diệt bọ ngựa khỏi khu vườn của họ.
 3. Farmers may attempt to kill mantis if they pose a threat to valuable crops.
  => Nông dân có thể cố gắng diệt bọ ngựa nếu chúng đe dọa đến các loại cây trồng quý giá.
 4. The use of chemical treatments can be an effective way to kill mantis in specific areas.
  => Việc sử dụng các phương pháp hóa học có thể là cách hiệu quả để diệt bọ ngựa trong các khu vực cụ thể.
 5. In some regions, there are campaigns to kill mantis due to concerns about their impact on native insect populations.
  => Ở một số khu vực, có những chiến dịch để diệt bọ ngựa do lo ngại về tác động của chúng đối với dân số côn trùng bản địa.
 6. Cultural practices, such as removing habitats, can unintentionally kill mantis from an area.
  => Các thực hành văn hóa, như loại bỏ môi trường sống, có thể vô tình diệt bọ ngựa khỏi một khu vực.
 7. Some individuals may attempt to kill mantis if they perceive them as a nuisance or threat.
  => Một số người có thể cố gắng diệt bọ ngựa nếu họ coi chúng là gây phiền toái hoặc đe dọa.
 8. Research is ongoing to find effective and environmentally friendly ways to kill mantis in certain environments.
  => Nghiên cứu đang được tiến hành để tìm ra cách hiệu quả và thân thiện với môi trường để diệt bọ ngựa trong môi trường cụ thể.
 9. Biological control methods aim to kill mantis by introducing natural predators to keep their populations in check.
  => Các phương pháp kiểm soát sinh học nhằm diệt bọ ngựa bằng cách giới thiệu kẻ săn mồi tự nhiên để kiểm soát dân số chúng.
 10. The decision to kill mantis should consider the potential consequences for the overall ecosystem.
  => Quyết định diệt bọ ngựa nên xem xét các hậu quả tiềm ẩn cho hệ sinh thái tổng thể.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!