Thuốc trừ nhện tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, thuốc trừ nhện là Arachnicide, có phiên âm cách đọc là /uh-rak-nuh-sahyd/.

“Thuốc trừ nhện” là các loại chất hoặc hợp chất được thiết kế để kiểm soát và ngăn chặn sự phát triển của nhện trong môi trường, tạo ra điều kiện không thuận lợi cho sự sống sót và sinh sản của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Thuốc trừ nhện” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Phun trừ nhện – Spider repellent spray
 • Điều trị chống nhện – Anti-spider treatment
 • Sản phẩm kiểm soát nhện – Arachnid control products
 • Thuốc trừ sâu cho nhện – Insecticide for spiders
 • Giải pháp tiêu diệt nhện – Spider extermination solutions
 • Phun cản trở mạng nhện – Web deterrent spray
 • Biện pháp tránh nhện – Arachnid repellent measures
 • Hóa chất kiểm soát nhện – Spider control chemicals
 • Chất diệt nhện – Spider-killing agents
 • Điều trị loại bỏ mạng nhện – Web removal treatment

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Arachnicide” với nghĩa “Thuốc diệt nhện” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Arachnicide is an effective solution for eliminating spiders and their webs in the home.
  => Thuốc diệt nhện là một giải pháp hiệu quả để tiêu diệt nhện và mạng nhện trong nhà.
 2. Regular application of arachnicide helps maintain a spider-free environment around the house.
  => Việc sử dụng đều đặn thuốc diệt nhện giúp duy trì một môi trường không có nhện xung quanh nhà.
 3. Spraying arachnicide along window sills and corners is an effective preventive measure.
  => Việc phun thuốc diệt nhện dọc theo mép cửa sổ và góc phòng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
 4. Arachnicide is specially formulated to target common spider species found in households.
  => Thuốc diệt nhện được chế tạo đặc biệt để nhắm đến các loài nhện phổ biến được tìm thấy trong gia đình.
 5. The use of arachnicide is recommended for controlling spider infestations in basements.
  => Việc sử dụng thuốc diệt nhện được khuyến nghị để kiểm soát sự lây nhiễm của nhện trong tầng hầm.
 6. Arachnicide not only kills spiders on contact but also provides residual protection.
  => Thuốc diệt nhện không chỉ giết nhện khi tiếp xúc mà còn cung cấp bảo vệ dư thừa.
 7. The application of arachnicide is safe for use in homes with pets when used as directed.
  => Việc sử dụng thuốc diệt nhện an toàn trong những ngôi nhà có thú cưng khi tuân thủ hướng dẫn.
 8. Arachnicide spray is an excellent choice for spot treatment in areas prone to spider activity.
  => Thuốc diệt nhện là một sự lựa chọn xuất sắc cho việc điều trị tại chỗ trong các khu vực dễ bị nhện hoạt động.
 9. Arachnicide is commonly used by pest control professionals to manage spider populations.
  => Thuốc diệt nhện thường được sử dụng bởi các chuyên gia kiểm soát dịch hại để quản lý dân số nhện.
 10. Using arachnicide as part of a regular pest control routine ensures long-term spider prevention.
  => Việc sử dụng thuốc diệt nhện như là một phần của lịch trình kiểm soát dịch hại đều đặn đảm bảo phòng ngừa nhện trong thời gian dài.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × two =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!