Diệt ong đất tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ong đất là Ground bee control, có phiên âm cách đọc là /ɡraʊnd bi kənˈtroʊl/.

“Diệt ong đất” là việc tiêu diệt hoặc kiểm soát tổ ong đất, loại ong xây tổ trong đất hoặc những khu vực nằm dưới mặt đất.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ong đất” được dịch sang tiếng Anh

 • Kiểm soát ong đất – Controlling Ground Bees
 • Quản lý ong dưới lòng đất – Managing Subterranean Bees
 • Xử lý sự lây nhiễm của ong đất – Dealing with Ground Bee Infestation
 • Ngăn chặn tổ ong đất – Preventing Ground Bee Nests
 • Phương pháp kiểm soát ong đất – Ground Bee Control Methods
 • Dịch vụ chuyên nghiệp loại bỏ ong đất – Professional Ground Bee Removal Services
 • Đối phó với tổ ong dưới lòng – Addressing Underground Bee Hives
 • Kỹ thuật diệt ong đất – Ground bee elimination technique
 • Chất diệt ong đất – Ground bee killer substance
 • Diệt ong đất hiệu quả – Effective ground bee extermination

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Ground bee control” với nghĩa “Diệt ong đất” được dịch sang nghĩa tiếng Việt

 1. We hired a professional pest control service for ground bee control in our backyard.
  => Chúng tôi đã thuê dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp để diệt ong đất trong sân sau của chúng tôi.
 2. Ground bee control methods vary, and it’s essential to choose an approach that is both effective and environmentally friendly.
  => Các phương pháp diệt ong đất khác nhau, và quan trọng là chọn một cách tiếp cận vừa hiệu quả vừa thân thiện với môi trường.
 3. If you notice ground bee activity near your home, it’s crucial to implement ground bee control measures promptly.
  => Nếu bạn nhận thấy hoạt động của ong đất gần nhà, quan trọng là triển khai biện pháp diệt ong đất ngay lập tức.
 4. Homeowners often seek advice on effective ground bee control to ensure the safety of their families and pets.
  => Người chủ nhà thường tìm kiếm lời khuyên về cách diệt ong đất hiệu quả để đảm bảo an toàn cho gia đình và thú cưng của họ.
 5. The garden was treated with a natural solution for ground bee control, avoiding the use of harmful chemicals.
  => Vườn được xử lý bằng một giải pháp tự nhiên để diệt ong đất, tránh việc sử dụng hóa chất có hại.
 6. Ground bee control is essential in agricultural areas to protect crops from potential damage caused by burrowing bees.
  => Diệt ong đất là quan trọng trong các khu vực nông nghiệp để bảo vệ cây trồng khỏi tổn thất tiềm ẩn do ong đất đào hang.
 7. Ground bee control is particularly challenging due to their nesting habits, often located in hard-to-reach underground areas.
  => Diệt ong đất đặc biệt khó khăn do thói quen lập tổ của chúng, thường đặt ở những khu vực dưới lòng đất khó tiếp cận.
 8. Integrated pest management includes strategies for effective ground bee control without causing harm to the surrounding ecosystem.
  => Quản lý côn trùng tích hợp bao gồm các chiến lược cho việc diệt ong đất hiệu quả mà không gây hại cho hệ sinh thái xung quanh.
 9. Educating the community about the importance of ground bee control contributes to a safer and more harmonious living environment.
  => Giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc diệt ong đất đóng góp vào môi trường sống an toàn và hòa thuận hơn.
 10. Ground bee control products must meet safety and environmental standards.
  => Các sản phẩm diệt ong đất phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five − 3 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!