Diệt bọ gậy tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt bọ gậy là Kill larvae, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈlɑrvi/.

“Diệt bọ gậy” dùng để chỉ các hoạt động nhằm tiêu diệt hoặc kiểm soát loài bọ gậy để bảo vệ cây trồng, sự an toàn và chất lượng sản phẩm, hoặc trong môi trường sống để ngăn chặn sự quấy rối hoặc gây hại đối với con người.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt bọ gậy” được dịch sang tiếng Anh

 • Diệt bọ gậy bằng phương pháp hóa học – Chemical termite control methods
 • Diệt bọ gậy trong nhà – Termite control in the house
 • Biện pháp diệt bọ gậy hiệu quả – Effective measures to control termites
 • Diệt bọ gậy và phòng ngừa tái phát – Termite control and prevention of recurrence
 • Kiểm soát bọ gậy – Stick Insect Control
 • Quản lý sự lây nhiễm của bọ gậy – Managing Stick Insect Infestations
 • Dịch vụ loại bỏ bọ gậy – Stick Insect Removal Services
 • Ngăn chặn tổn thất do bọ gậy – Preventing Stick Insect Damage

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill larvae” vưới nghĩa là “Diệt bọ gậy” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Using a targeted insecticide is an effective way to kill larvae and control stick insect populations.
  => Sử dụng một loại thuốc trừ sâu đích chỉ là cách hiệu quả để diệt bọ gậy và kiểm soát số lượng chúng.
 2. Farmers employ various methods to kill larvae and protect their crops from stick insect damage.
  => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để diệt bọ gậy và bảo vệ cây trồng khỏi tổn thất do chúng gây ra.
 3. Biological control agents are often introduced to natural habitats to kill stick insect larvae and maintain ecological balance.
  => Các tác nhân kiểm soát sinh học thường được giới thiệu vào môi trường tự nhiên để diệt bọ gậy và duy trì cân bằng sinh thái.
 4. It’s crucial to identify and target the specific life stages of stick insects to effectively kill their larvae.
  => Quan trọng là xác định và nhắm mục tiêu các giai đoạn sống cụ thể của bọ gậy để diệt bọ con hiệu quả.
 5. Insecticidal soap can be sprayed on plants to kill stick insect larvae without harming beneficial insects.
  => Xà phòng trừ sâu có thể được phun lên cây để diệt bọ gậy mà không gây hại cho côn trùng có ích.
 6. Regular monitoring of gardens is essential to detect and kill stick insect larvae before they cause extensive damage.
  => Việc theo dõi đều đặn các khu vườn là quan trọng để phát hiện và diệt bọ gậy trước khi chúng gây thiệt hại lớn.
 7. Some natural predators, such as certain birds and insects, play a role in controlling stick insect larvae in the wild.
  => Một số kẻ săn mồi tự nhiên, như một số loài chim và côn trùng, đóng vai trò trong việc diệt bọ gậy ở môi trường tự nhiên.
 8. Farmers are adopting integrated pest management practices to kill stick insect larvae while minimizing environmental impact.
  => Nông dân đang áp dụng các phương pháp quản lý côn trùng tích hợp để diệt bọ gậy và giảm thiểu tác động đến môi trường.
 9. Chemical treatments are sometimes necessary to kill stick insect larvae in areas where their populations pose a significant threat.
  => Các liệu pháp hóa học đôi khi là cần thiết để diệt bọ gậy ở những khu vực nơi chúng đe dọa một mối đe dọa lớn.
 10. Developing resistant plant varieties is a sustainable approach to reduce the need to kill stick insect larvae through chemical means.
  => Phát triển các biến thực cây chống chịu là một phương pháp bền vững để giảm cần phải diệt bọ gậy thông qua các phương tiện hóa học.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + seventeen =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!