Tổ rệp tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, tổ rệp là Aphid colony, có phiên âm Anh – Anh /ˈeɪfɪd ˈkɒləni/ và phiên âm Anh – Mỹ /ˈeɪfɪd ˈkɑː.lə.ni/

“Tổ rệp” là nơi mà rệp sinh sống, đẻ trứng, và phát triển. Tổ rệp có thể nằm ở nhiều địa điểm khác nhau, như dưới đá, trong đất, trong góc tường, hay trong các khe nhỏ.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Tổ rệp” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Quản lý sự lây nhiễm của rệp – Managing Aphid Infestations
 • Kiểm soát côn trùng rệp – Aphid Pest Control
 • Phương pháp tiêu diệt côn trùng rệp – Aphid Eradication Methods
 • Kiểm soát tự nhiên của côn trùng rệp – Natural Aphid Control
 • Tổ rệp trên cành non – Aphid colony on young shoots
 • Sự gia tăng của tổ rệp – Increase in the aphid colony
 • Phương pháp diệt tổ rệp tự nhiên – Natural aphid colony eradication method
 • Kiểm soát dân số côn trùng rệp – Controlling Aphid Populations:
 • Dịch vụ tiêu diệt côn trùng rệp – Aphid Extermination Services

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Aphid colony” với nghĩa “Tổ rệp” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. The garden is infested with an aphid colony, causing damage to the plants.
  => Khu vườn bị lây nhiễm bởi một tổ rệp côn trùng, gây tổn thất cho cây cỏ.
 2. Farmers are implementing measures to eradicate the aphid colony that is affecting their crops.
  => Nông dân đang thực hiện biện pháp để diệt tổ rệp côn trùng đang ảnh hưởng đến cây trồng của họ.
 3. A large aphid colony was discovered on the underside of the leaves, threatening the health of the plants.
  => Một tổ rệp côn trùng lớn được phát hiện dưới lá cây, đe dọa sức khỏe của cây.
 4. Effective aphid control is essential to prevent the rapid growth of an aphid colony in agricultural fields.
  => Kiểm soát côn trùng rệp hiệu quả là quan trọng để ngăn chặn sự tăng trưởng nhanh chóng của một tổ rệp côn trùng trong cánh đồng nông nghiệp.
 5. Researchers are studying the behavior of the aphid colony to develop more targeted control methods.
  => Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu hành vi của tổ rệp côn trùng để phát triển các phương pháp kiểm soát có định hướng hơn.
 6. The aphid colony on the rose bushes was treated with a natural insecticide to minimize environmental impact.
  => Tổ rệp côn trùng trên cây hồng đã được điều trị bằng một loại thuốc trừ sâu tự nhiên để giảm thiểu tác động đến môi trường.
 7. Gardners are concerned about the growing aphid colony on their plants and are seeking effective control methods.
  => Người làm vườn lo lắng về sự gia tăng của tổ rệp côn trùng trên cây cỏ của họ và đang tìm kiếm các phương pháp kiểm soát hiệu quả.
 8. Aphid colonies can quickly reproduce, leading to a significant threat to agricultural yields.
  => Tổ rệp côn trùng có thể phục sinh nhanh chóng, tạo ra mối đe dọa lớn đối với sản lượng nông nghiệp.
 9. Aphid control measures are being implemented in the greenhouse to protect the delicate plants from infestation.
  => Các biện pháp kiểm soát tổ rệp đang được triển khai trong nhà kính để bảo vệ cây cỏ nhạy cảm khỏi sự lây nhiễm.
 10. The farmer noticed the signs of an aphid colony and took immediate action to prevent further damage to the crops.
  => Nông dân nhận thấy dấu hiệu của một tổ rệp côn trùng và đã thực hiện biện pháp ngay lập tức để ngăn chặn tổn thất tiếp theo cho cây trồng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten + 7 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!