Diệt ruồi nhặng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi nhặng là Kill flies, có phiên âm cách đọc là /kɪl flaɪz/.

Ruồi nhặng thường là loài ruồi nhỏ có khả năng truyền nhiều loại bệnh tật đối với động vật và con người. Các biện pháp diệt ruồi nhặng có thể bao gồm sử dụng thuốc trừ sâu để cải thiện vệ sinh môi trường.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt ruồi nhặng” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt ruồi nhặng – Eradicate blowflies
 • Biện pháp kiểm soát ruồi nhặng – Blowfly control measures
 • Loại bỏ sự lây nhiễm của ruồi nhặng – Eliminate blowfly infestation
 • Ổ ruồi nhặng – Blowfly colony
 • Chu kỳ sinh trưởng của ruồi nhặng – Blowfly life cycle
 • Kiểm soát tổ ruồi nhặng – Blowfly nest control
 • Kỹ thuật diệt ruồi nhặng – Blowfly elimination techniques
 • Mối nguy hiểm từ ruồi nhặng – Blowfly infestation risk
 • Quản lý ruồi nhặng – Blowfly management
 • Sự lây lan của ruồi nhặng – Spread of blowflies

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Kill flies” với nghĩa “Diệt ruồi nhặng ” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Using fly spray is an effective way to kill flies in the kitchen.
  => Sử dụng xịt trừ ruồi là một cách hiệu quả để diệt ruồi nhặng trong bếp.
 2. The fly zapper is designed to attract and kill flies using ultraviolet light.
  => Bóng đèn diệt ruồi được thiết kế để thu hút và diệt ruồi nhặng bằng ánh sáng cực tím.
 3. A clean environment helps to kill flies and reduce the risk of diseases they carry.
  => Môi trường sạch sẽ giúp diệt ruồi nhặng và giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh do chúng mang lại.
 4. Insecticides are commonly used to kill flies and other flying insects indoors.
  => Thuốc trừ sâu thường được sử dụng để diệt ruồi nhặng và các loài côn trùng bay khác trong nhà.
 5. Maintaining proper waste disposal practices is essential to kill fly breeding grounds.
  => Duy trì thói quen xử lý rác thải đúng đắn là quan trọng để diệt nơi sinh sản của ruồi nhặng.
 6. Fly traps are an environmentally friendly way to kill flies without using chemicals.
  => Bẫy ruồi là một cách thân thiện với môi trường để diệt ruồi nhặng mà không sử dụng hóa chất.
 7. Regularly cleaning pet waste helps kill flies and prevent their presence around the house.
  => Việc làm sạch đều đặn phân của thú cưng giúp diệt ruồi nhặng và ngăn chúng xuất hiện quanh nhà.
 8. Fly paper strips are effective tools to hang in problem areas and kill flies.
  => Dải giấy bắt ruồi là công cụ hiệu quả để treo ở những khu vực gặp vấn đề và diệt ruồi nhặng.
 9. Installing mesh screens on windows and doors can help kill flies by preventing their entry.
  => Lắp đặt màn chống muỗi trên cửa sổ và cửa có thể giúp diệt ruồi nhặng bằng cách ngăn chúng vào nhà.
 10. Certain plants, like basil and mint, can be planted to naturally kill flies in outdoor spaces.
  => Một số loại cây như húng quế và bạc hà có thể được trồng để tự nhiên diệt ruồi nhặng ở ngoại ô.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!