Diệt nhện tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt nhện là Exterminate spiders, có phiên âm cách đọc là /ɪkˈstɜːrmɪˌneɪt ˈspaɪdərz/.

“Diệt nhện” là hoạt động nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu số lượng nhện, duy trì sự sạch sẽ cho môi trường và bảo vệ sức khỏe an toàn cho con người.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Diệt nhện” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Diệt nhện – Spider extermination
 • Biện pháp kiểm soát nhện – Spider control measures
 • Loại bỏ sự lây nhiễm của nhện – Eliminate spider infestation
 • Phương pháp phòng chống nhện – Spider prevention methods
 • Dịch vụ tiêu diệt nhện – Spider eradication services
 • Công cụ tiêu diệt nhện – Spider exterminator tools
 • Thuốc diệt nhện hiệu quả – Effective spider-killing spray
 • Diệt nhện trong nhà – Indoor spider eradication
 • Chất cản trở nhện – Spider deterrent substance
 • Phương pháp DIY diệt nhện – DIY spider extermination methods

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Exterminate spiders” với nghĩa “Diệt nhện” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Professional pest control services can effectively exterminate spiders in residential areas.
  => Dịch vụ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp có thể hiệu quả diệt nhện trong khu vực dân cư.
 2. Regular cleaning and vacuuming help to exterminate spiders and their webs from your home.
  => Việc làm sạch đều đặn và hút bụi giúp diệt nhện và mạng nhện khỏi nhà bạn.
 3. Using spider repellent sprays is an effective way to exterminate spiders and prevent their return.
  => Sử dụng xịt chống nhện là một cách hiệu quả để diệt nhện và ngăn chúng trở lại.
 4. Homeowners often seek professional assistance to exterminate spiders when faced with an infestation.
  => Người chủ nhà thường tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp để diệt nhện khi gặp tình trạng lây nhiễm.
 5. Implementing proper sanitation practices is crucial to exterminate spiders and their hiding places.
  => Thực hiện các biện pháp vệ sinh đúng đắn là quan trọng để diệt nhện và các nơi ẩn náu của chúng.
 6. Certain essential oils are known to have properties that can help exterminate spiders naturally.
  => Một số loại dầu thiết yếu được biết đến có tính chất giúp diệt nhện một cách tự nhiên.
 7. Sealing cracks and crevices in your home can prevent spiders from entering and make it easier to exterminate them.
  => Kín chặt khe nứt và kẽ hở trong nhà bạn có thể ngăn chúng xâm nhập và làm cho việc diệt nhện dễ dàng hơn.
 8. Exterminating spiders in outdoor spaces may involve using specialized insecticides and repellents.
  => Diệt nhện ở không gian ngoại thất có thể bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu và chất cản trở chuyên dụng.
 9. Regularly clearing away clutter in basements and attics is essential to exterminate spiders in hidden areas.
  => Thường xuyên dọn dẹp đồ đạc trong hầm và gác là quan trọng để diệt nhện trong những khu vực ẩn náu.
 10. Some people hire professional pest control services to exterminate spiders in their homes.
  => Một số người thuê dịch vụ diệt côn trùng chuyên nghiệp để diệt nhện trong nhà.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − 5 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!