Phòng chống gián tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, phòng chống gián là Cockroach control, có phiên âm cách đọc là /ˈkɒk.roʊtʃ kənˈtroʊl/.

“Phòng chống gián” mô tả các biện pháp và chiến lược nhằm ngăn chặn, kiểm soát hoặc loại bỏ gián, giữ gìn vệ sinh và an toàn cho cộng đồng.

Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “Phòng chống gián” được dịch nghĩa sang tiếng Anh

 • Phòng chống và kiểm soát gián – Cockroach prevention and control
 • Biện pháp tiêu diệt gián – Roach eradication measures
 • Chiến lược phòng chống gián – Preventive strategies for cockroaches
 • Kiểm soát sự lây nhiễm của gián – Roach infestation control
 • Thực hiện các biện pháp đẩy lùi gián – Implementing cockroach deterrents
 • Chiến lược phòng chống gián – Cockroach control strategy
 • Biện pháp ngăn chặn gián – Measures to prevent cockroaches
 • Hệ thống phòng chống gián – Cockroach control system
 • Kỹ thuật chống gián – Techniques for deterring cockroaches
 • Chống sự xâm nhập của gián – Combating cockroach invasion

Dưới đây là 10 mẫu câu tiếng Anh về “Cockroach control” với nghĩa “Phòng chống gián” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 1. Regular cleaning is essential for effective cockroach control in the kitchen.
  => Việc làm sạch đều đặn là quan trọng để phòng chống gián hiệu quả trong bếp.
 2. Implementing proper waste management is a key factor in cockroach control efforts.
  => Thực hiện quản lý rác thải đúng đắn là yếu tố quan trọng trong các nỗ lực phòng chống gián.
 3. Sealing cracks and crevices helps in cockroach prevention and control.
  => Kín chặt các khe nứt và kẽ hở giúp phòng chống gián và kiểm soát chúng.
 4. Using insecticidal sprays is one method of cockroach control in infested areas.
  => Sử dụng xịt trừ sâu là một phương pháp phòng chống gián ở các khu vực bị lây nhiễm.
 5. Educating residents about proper food storage is part of community cockroach control programs.
  => Giáo dục cư dân về cách bảo quản thức ăn đúng cách là một phần của các chương trình phòng chống gián cộng đồng.
 6. Regular inspections are necessary for early detection and cockroach control in residential areas.
  => Kiểm tra đều đặn là cần thiết để phát hiện sớm và phòng chống gián trong các khu vực dân cư.
 7. Applying boric acid is a safe and effective method for cockroach control in homes.
  => Sử dụng axit boric là một phương pháp an toàn và hiệu quả để phòng chống gián trong nhà.
 8. Good hygiene practices are crucial for ongoing cockroach control in commercial establishments.
  => Thói quen vệ sinh tốt là quan trọng để duy trì phòng chống gián trong các cơ sở kinh doanh.
 9. Integrated pest management involves various approaches for sustainable cockroach control.
  => Quản lý dịch hại tích hợp bao gồm nhiều phương pháp để duy trì phòng chống gián bền vững.
 10. Integrated pest management includes cockroach control as part of an overall strategy for pest prevention.
  => Quản lý dịch vụ loại sâu tích hợp bao gồm phòng chống gián như một phần của chiến lược tổng thể để ngăn ngừa sự xuất hiện của sâu bệnh.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 14 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!