Loại bỏ côn trùng tiếng Anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, loại bỏ côn trùng là Remove insects, có phiên âm cách đọc là /rɪˈmuːv ˈɪnsɛkts/.

“Loại bỏ côn trùng” là quá trình hoặc hành động nhằm tiêu diệt, diệt trừ, hoặc loại bỏ các loài côn trùng khỏi một khu vực cụ thể. Có thể sử dụng hóa chất, phương pháp vật lý, các biện pháp kiểm soát tự nhiên nhằm ngăn chặn sự phát triển và lây lan của chúng.

Dưới đây là một số cụm từ tiếng Anh liên quan đến “Loại bỏ côn trùng”

 • Dịch vụ loại bỏ côn trùng – Insect removal services
 • Loại bỏ côn trùng khỏi khu vực – Remove insects from the premises
 • Phương pháp loại bỏ côn trùng hiệu quả – Effective insect removal methods
 • Loại bỏ dịch hại và côn trùng một cách tự nhiên – Remove pests and insects naturally
 • Kỹ thuật loại bỏ côn trùng an toàn – Safe insect removal techniques
 • Xịt loại bỏ côn trùng – Insect removal spray
 • Loại bỏ côn trùng bay – Remove flying insects
 • Sản phẩm loại bỏ côn trùng – Insect removal products

Dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh về “Loại bỏ côn trùng” được dịch nghĩa sang tiếng Việt

 • We hired a professional pest control service to remove insects from our home.
  => Chúng tôi thuê một dịch vụ kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp để loại bỏ côn trùng khỏi nhà.
 • Using natural oils is an effective way to remove insects from plants without harming the environment.
  => Sử dụng dầu tự nhiên là một cách hiệu quả để loại bỏ côn trùng từ cây mà không gây hại cho môi trường.
 • Farmers use various methods to remove insects that can damage their crops.
  => Nông dân sử dụng nhiều phương pháp để loại bỏ côn trùng có thể gây hại cho mùa vụ của họ.
 • Biological control methods involve using natural predators to remove insects in a sustainable way.
  => Các phương pháp kiểm soát sinh học liên quan đến việc sử dụng kẻ thù tự nhiên để loại bỏ côn trùng một cách bền vững.
 • Regular cleaning and proper waste disposal are crucial to remove insects and prevent infestations.
  => Việc làm sạch đều đặn và việc xử lý rác thải đúng cách là quan trọng để loại bỏ côn trùng và ngăn chúng xâm chiếm.
 • Removing insects from stored grains is crucial to prevent contamination and preserve food quality.
  => Việc loại bỏ côn trùng từ ngũ cốc lưu kho là quan trọng để ngăn chặn ô nhiễm và bảo quản chất lượng thực phẩm.
 • Implementing proper sanitation practices is essential to remove insects from living spaces.
  => Thực hiện các biện pháp vệ sinh đúng đắn là quan trọng để loại bỏ côn trùng từ không gian sống.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 11 =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!