Mẹo diệt ruồi tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Mẹo diệt ruồi” là “Fly control tips“, có phiên âm là /rɛd-aɪd flaɪ/.

Mẹo diệt ruồi là dùng những phương pháp hay các nguyên liệu có mùi có thể diệt được ruồi mà không gây hại cho sức khỏe.

Một số từ có liên quan đến từ “Mẹo diệt ruồi” và cách dịch sang tiếng Anh

  • Phương pháp tự nhiên diệt ruồi – Natural fly extermination methods
  • Mẹo chọn lựa thuốc diệt ruồi – Tips for selecting fly insecticides
  • Cách diệt ruồi hiệu quả – Effective fly extermination techniques
  • Mẹo diệt ruồi trong nhà – Tips for indoor fly extermination
  • Lựa chọn sản phẩm diệt ruồi – Choosing fly-killing products
  • Cách diệt ruồi ngoại thất – Outdoor fly extermination methods
  • Mẹo diệt ruồi an toàn cho môi trường – Environmentally friendly fly extermination tips
  • Mẹo diệt ruồi bằng đèn cực tử – Tips for fly extermination using ultraviolet lights
  • Cách diệt ruồi trong nhà hàng – Restaurant fly extermination methods
  • Mẹo phòng tránh tái phát sau diệt ruồi – Tips for preventing reinfestation after fly extermination

Dưới đây là 10 câu tiếng Anh sử dụng từ “Fly control tips” với nghĩa là “Mẹo diệt ruồi” và đã được dịch sang tiếng Việt

1. Implementing fly control tips is crucial for maintaining a hygienic environment.
=> Việc áp dụng mẹo diệt ruồi là quan trọng để duy trì môi trường sạch sẽ.
2. Regular waste disposal is one of the key fly control tips in households.
=> Việc xử lý rác đều đặn là một trong những mẹo diệt ruồi quan trọng trong gia đình.
3. Use screens on windows and doors as part of effective fly control tips.
=> Sử dụng màn cửa ở cửa sổ và cửa là một phần của mẹo diệt ruồi hiệu quả.
4. Keeping food stored in sealed containers is a preventive fly control tip.
=> Giữ thực phẩm được lưu trữ trong các container kín là một mẹo diệt ruồi phòng tránh.
5. Maintaining clean living spaces is a fundamental aspect of fly control tips.
=> Duy trì không gian sống sạch sẽ là một khía cạnh cơ bản của mẹo diệt ruồi.
6. Proper waste management practices are essential fly control tips for outdoor areas.
=> Các phương pháp quản lý chất thải đúng đắn là những mẹo diệt ruồi quan trọng cho các khu vực ngoại thất.
7. Eliminating standing water around the property is a practical fly control tip.
=> Loại bỏ nước đọng xung quanh bất động sản là một mẹo diệt ruồi thực tế.
8. Using natural repellents like essential oils is an eco-friendly fly control tip.
=> Sử dụng chất đuổi ruồi tự nhiên như dầu hữu cơ là một mẹo diệt ruồi thân thiện với môi trường.
9. Regularly cleaning pet waste is an often overlooked but effective fly control tip.
=> Định kỳ làm sạch phân thú cưng là một mẹo diệt ruồi thường bị bỏ qua nhưng hiệu quả.
10.Educating residents about fly habits and prevention is part of community-based fly control tips.
=> Giáo dục cư dân về thói quen và phòng ngừa ruồi là một phần của mẹo diệt ruồi dựa trên cộng đồng.

More from author

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + one =

Bài viết liên quan

Bài viết mới nhất

Diệt muỗi Culex tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Culex là Kill Culex mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl ˈkjuːlɛks ˌmɒsˈkiːtəʊz/. Muỗi Culex là một loại muỗi...

Diệt muỗi Aedes tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt muỗi Aedes là Kill Aedes mosquitoes, có phiên âm cách đọc là /kɪl əˈdiːz məˈskiːtoʊz/ Muỗi Aedes có khả năng truyền...

Diệt ruồi trái cây tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt ruồi trái cây là Fruit fly control, có phiên âm cách đọc là /fruːt flaɪ kənˈtroʊl/. Ruồi trái cây có thể...

Bả diệt chuột tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, bả diệt chuột là Mouse killer bait, có phiên âm cách đọc là /maʊs ˈkɪlər beɪt/. "Bả diệt chuột" thường có dạng...

Diệt kiến vàng tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, diệt kiến vàng là Yellow ant control, có phiên âm cách đọc là /ˈjɛloʊ ænt kənˈtroʊl/. "Diệt kiến vàng" gồm việc sử...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!